Kom i kontakt med ditt inre hat
Den rabiata orakade rabiesfeministen Fanny
Fanny Åström. Bor i Örebro och pluggar genus. Skriver om feminism, relationer, lesbisk existens och manshat. Ritar också.

Twittrar indignerat under namnet @sinoes. Finns på instagram under namnet @fannyarsinoe.

Skicka beundrarbrev, hotmejl eller jobberbjudanden till arsinoe.blogg@gmail.com.
Följ mig på Bloglovin!
bloglovin

Prostitution.

Det går ett löst rykte i bloggvärlden att Natacha Pyere jobbar som eskort. För ett par dagar sedan skrev Kissie ett inlägg om ”tjejer som prostituerar sig i LA” och syftar helt uppenbart på Natacha. Hon säger sig vara ledsen för att den ”girlpower” som byggts ihop raseras när tjejer får killar att tro att de ”kan göra hur som helst”.

Prostitution är en feministisk vattendelarfråga på flera sätt. Det finns en uppdelning mellan prostitutionsliberala och prostitutionskritiska feminister. De liberala menar att problemet med prostitution inte är verksamheten som sådan utan att den är så stigmatiserad, delvis av prostitutionskritiska feminister. Prostitutionskritiska feminister brukar tycka att prostitutionen i sig är en verksamhet som förstärker könsmaktsordningen eftersom den ger män möjligheten att köpa rätten att göra vad de behagar med kvinnors kroppar. Det är det prostitutionskritiska perspektivet som är förhärskande inom svensk feministisk diskussion även om det har kommit att bli mer och mer ifrågasatt på sista tiden. Det ska sägas att även män säljer sex, men det vanligaste är att kvinnor säljer och män köper.

I Kissies inlägg där hon ropar efter girlpower och efter att kvinnor ska tjäna sina egna pengar så lyser männen med sin frånvaro, ändå är det männen som sitter på makten i den här situationen. Vad menar jag med att männen sitter på makten? Jo, i studier som gjorts på prostitution kan man se att många av de kvinnor som säljer sig sitter i utsatta sociala och ekonomiska situationer, medan männen som köper sexet uppenbarligen ofta har pengar att disponera. Det är inte heller så att sexköpare generellt är några sociala utbölingar som inte skulle kunna få sex på andra sätt, ofta är det män med familj eller ett sexuellt aktivt liv som köper sexuella tjänster.

När prostitution diskuteras är det är alltför ofta kvinnan som säljer som får bära skammen. Det är hon som står ansvarig, inte bara för det hon utsätter sig själv för utan även för att hon förstör för andra kvinnor. Genom att bete sig som en ”dålig kvinna” så förstör hon för ”bra” kvinnor som aldrig skulle sälja sig för att ha råd med ev LV-väska.

Inlägg likt dessa uppfattas ofta som feministiska. Kissie vill ju ha girlpower, hon vill inte att kvinnor ska vara beroende av män, vilket i sig går hand i hand med feministiska värderingar. Men Kissie ser prostitution som ett problem som kvinnor är ansvariga för och skuldbelägger kvinnorna. Säljarens agerande står i centrum i en situation som rör minst två parter, köparen och säljaren. Köparen är dessutom i en majoritet av fallen den som sitter inne på makten.

Anledningen till att killar tror att de kan göra hur som helst är inte att vissa kvinnor jobbar som eskort för att köpa LV-väskor, det är för att många killar faktiskt kan göra som de vill mot många tjejer eftersom de sitter på mer makt i form av kapital och social status. Ett steg mot förändring vore att skuldbelägga kvinnor som säljer sex och istället börja kritisera männen som köper sex, för de har alltid möjligheten att avstå.

 • Både kvinnor och män säljer sex, men det vanligaste är att kvinnor säljer sex till män. Därför är prostitution en viktig feministiska fråga, för det handlar om mäns rätt till att köpa tillgång till kvinnors kroppar. Det är också därför jag väljer att skriva om män som köpare och kvinnor som säljare.
 • Prostitution är väldigt tabubelagt i samhället. Tråkigt nog är det ofta de som säljer som får stå med skulden istället för de som köper, trots att den som köper generellt har mer makt än den som säljer.
 • När personer som Kissie skriver om att hon tycker kvinnor ska sluta sälja sig uppfattas det ofta som feministiskt även om hon inte problematiserar männens roll i prostitutionen.
 • Kvinnorna skuldbeläggs inte bara för vad de gör med sig själva utan även för att ge män bilden av att de kan ta sig vissa rättigheter. Detta leder tyvärr bara till att kvinnor skuldbeläggs felaktigt, inte till något jämställt samhälle.
 • När man diskuterar prostitution så måste man vara bättre på att prata om männen som köper, om varför de köper och om deras skuld. Det är inte rimligt att de som sitter på den största makten ständigt slipper undan.

3 kommentarer till Prostitution.

 • Lovisa skriver:

  Tycker det är fel att skriva att prostituerade ”säljer sig”. De säljer sexuella tjänster, inte sig själva eller sin kropp. Annars ett bra inlägg!

 • A. J skriver:

  Bra inlägg! Bra att du nämner att det finns män som också prostituerar sig, även om de inte är lika många. Har hört flera prostitutionskritiska feminister i tv-sända debatter som när det argumentet kom upp påstods att de inte existerade.
  Du kan kanske ta upp att något som har kritiserats i prostitutions-debatten är att oavsett vilken sida man står på så har inte de prostituerade bjudits in och deltagit i debatten. Debatten har ju kallats för den debatt där dem som det handlar om minst har fått komma till tal.

 • Jonte skriver:

  Hej, viktiga poänger!

  För ett tag sedan kunde man i DN läsa om att andelen unga män som säljer sex är tre gånger så stor som bland kvinnor. Jag vet inte om det gäller just en viss åldersintervall men tycker det kan vara värt att ta upp. Skulle tippa att köparna dock är större andel män vilket knyter an till din ståndpunkt om att belysa just köparna och deras ansvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Arkiv