Upphovsrätten måste förändras.

Historien med att genusfotografen har blivit stämd efter att ha skrivit ett inlägg om de sexistiska bilderna på en kvinnlig mästerkock borde framförallt fungera som ett tydligt tecken på att upphovsrättslagstiftningen som den ser ut idag är rättsosäker. Problemet är att människor på internet publicerar upphovsrättsskyddade bilder kors och tvärs, precis hela jävla tiden. Ingen bryr sig för upphovsrättens skull, men om man ogillar det som publiceras i samband med bilderna så kan upphovsrätten användas som ett vapen för att effektivt tysta kritik. Detta är inte ett seriöst sätt att använda en lagstiftning på, icke desto mindre är det så den används.

Det är rättsosäkert när i princip alla bryter mot en lag, men bara några personer aktivitet betraktas som kriminell. Detta är fallet med många upphovsrättsrelaterade brott, såsom nätpublicering av andras bilder. Folk gör detta dagligen och ingen bryr sig, men om någon vill jävlas med en person så kan dessa lagar användas för det ändamålet. Lagen har inget värde i sig, den blir värdefull först när den kan användas som vapen i andra lumpna syften.

Det verkar inte finnas någon som seriöst tycker att det är ett problem att människor sprider och använder bilder på internet i ickekommersiella sammanhang. Problemet uppstår när någon ogillar det som skrivs om bilderna. Kontentan blir att folk gärna låter andra använda deras bilder, så länge ingen kritiserar dem.

Upphovsrätten måste omgående omformuleras till en mer gångbar form som inte möjliggör denna typ av rättsosäkerhet och godtycklighet.