Likhetsfeminism.

Likhetsfeminism är när man tror att könen är i grunden lika eller i alla fall att de största skillnaderna beror på förväntningar på de olika könen i samhället. För att nå jämställdhet vill man bryta ner skillnaderna i genus, eller de socialt konstruerade könen. Likhetsfeminism står i motsats till särartsfeminism. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan likhets- och särartsfeminism här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *