Liberalfeminism.

Liberalfeminismen vill skapa lika möjligheter för män och kvinnor inom rådande system. Ett exempel kan vara att man inte har något emot stora inkomstskillnader men vill att könsrepresentationen bland de olika inkomstgrupperna ska vara jämlik. Man vill också att kvinnor och män ska ha samma tillgång till olika sfärer i samhället och vill därför dels ha likhet inför lagen, vilket idag i princip uppnåtts, och bekämpa diskriminering.

Liberalfeminister ställer sig i regel emot regleringar för ökad jämlikhet i lag som till exempel kvotering, istället tror man i regel mycket på utbildning och upplysning.

Den kritik som brukar framföras mot liberalfeminism är just att man gärna behåller klassklyftor, eller klassförtryck, så länge kvinnor och män är jämställda. Ibland kan det även finnas ett stort fokus på att lyfta fram olika kvinnor som lyckats bra inom manligt kodade områden som positiva förebilder medan man inte har något större intresse av att tala om situationen för kvinnorna i kvinnligt kodade arbetaryrken.

2 reaktioner till “Liberalfeminism.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *