Strukturer.

Plastikoperationer har varit på tapeten i bloggvärlden den senaste veckan, ämnet har till och med kulminerat till den grad att det togs upp i kvällsöppet, där Cissi Wallin är sidekick och Lady Dahmer och Amir var gäster. Många upplever det som att man stigmatiserar de som opererat sig när man diskuterar plastikkirurgi och tycker att det ska vara upp till individen vad hon gör med sin egen kropp. Det är absolut en rimlig invändning; alla förtjänar att få ha sina kroppar ifred. Det är dock en viktig feministisk debatt att kritisera de ideal som finns i samhället och vad de leder till, vilket innefattar plastikkirurgi.

När man kritiserar ideal balanserar man på en fin gräns; gränsen mellan att skuldbelägga eller offerförklara personer som gjort vissa val. Ur en feministisk synvinkel är båda alternativen någonting negativt; vi vill inte skuldbelägga kvinnor som gör ”fel” val men vi vill inte heller framställa kvinnor som oförmögna att välja själva. Hur ska man förhålla sig till dessa frågor utan att gå i någon av fällorna?

Nyckelordet är ”strukturer”. En struktur är en samling normer, värderingar eller fördomar som skapar ett socialt mönster som påverkar grupper av individer. Ett exempel är att kvinnor som har sex med många män kallas för slampor medan män som har sex med många kvinnor kallas för players; samma beteende värderas olika beroende på vem som utför det vilket i sin tur påverkar vem som faktiskt utför dem, detta kan i sin tur leda till att strukturen förstärks.

Att man lyfter upp en strukturell orsak till ett beteende betyder inte att man inte erkänner den fria viljan hos vissa individer. Jag är övertygad om att de flesta väger för- och nackdelar noga och gör ett genomtänkt beslut om operation. Det kan mycket väl hända att vissa skulle ha gjort operationen även om strukturen inte fanns. Dock är det en rimlig gissning att många av de kvinnor som årligen väljer att genomgå smärtsamma, dyra och farliga operationer inte hade gjort samma val om det inte var för att vi blivit överösta med budskapet att utseendet är något väldigt viktigt.

Visst har vi en fri vilja, men vi är också påverkbara och fattar delvis beslut efter de värderingar som flödar i samhället. Om man vill ge sig in i idealdebatten är det är viktigt att man är tydlig med att man kritiserar en struktur i samhället och inte en samling individer. Det är också viktigt att man förklarar att bara för att det finns strukturer så betyder inte det att den fria viljan inte finns; vi styrs av båda. Om vi inte kunde värja oss mot strukturerna hade ju varenda kvinna opererat sig, vi hade aldrig kunnat få igenom kvinnlig rösträtt och så vidare. Som tur är har människan förmåga att analysera och problematisera det samhälle hon lever i.

Den som opererar sig är varken omoralisk eller ett viljelöst offer. Och just därför så borde vi fundera lite på vad viljan att lägga sig under kniven kommer ifrån och kanske även överväga andra vägar för att nå tillfredsställelse istället; kanske väljer man en väg som är mindre farlig, dyr och smärtsam. Jag vill inte skuldbelägga någon som lägger sig under kniven, men jag vill uppmuntra alla att fundera ett varv till.

  • Ett argument man ofta hör för att legitimera plastikkirurgi är att alla människor ska vara fria att göra vad de vill med sina egna kroppar och att man inte ska skuldbelägga de som väljer att operera sig.
  • En annan vanlig kritik är att man inte erkänner kvinnor förmåga att fatta egna beslut och därmed framställer dem som viljelösa offer.
  • Jag kan se att det är ett problem att man ofta hamnar i någon av dessa fällor när man diskuterar ideal. Det är viktigt att framhäva att det man kritiserar inte är enskilda personer utan en struktur. Samtidigt så måste vi se kvinnor som kapabla att tänka själva även om det finns strukturer som styr dem.
  • En struktur är en samling normer, fördomar eller värderingar som styr grupper av människor. Som feminist så tror man att det finns strukturer bundna till kön som styr kvinnor och män på olika sätt.

2 reaktioner till “Strukturer.”

  1. Precis. I diskussioner om strukturer och fria val, arv och miljö etc. så hemfaller många åt reduktionism, dvs.att reducera det ena till det andra.

    Somliga säger ”det finns inga fria val, det är bara ett uttryck för strukturer!” och andra säger ”det finns inga strukturer, det är bara summan av massa individers fria val!”.

    Det man måste fatta är just att allt detta finns och är olika saker. Strukturer finns. Individers val finns. Det är olika saker. Det är individen som handlar, men under givna villkor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *