Låt folk få gå estetiskt.

Moderaterna har gjort ett utspel om att färre bör välja estetiska program eftersom det inte är tillräckligt konkurrenskraftigt.

Väldigt många läser utbildningar där efterfrågan inte är tillräckligt stor då de avslutat sina studier. Vi har ett problem med dimensioneringen av hela utbildningssystemet.

Jag har skrivit om detta med arbetslivsanpassning av utbildning innan. Utbildning fyller mer funktion än att producera eftertraktade arbetare. Det måste vara ett sätt att utvecklas, testa sina vingar och så vidare. Även om man inte har nytta av sina teckningsskills i arbetslivet så kan de vara viktigt för en som person, och det betyder också något. Vidare så kan det vara vad som får en skoltrött elev att faktiskt ta sig igenom gymnasiet.

Utöver den rent humanitära aspekten så finns det även mycket som är värt något i samhället, men som inte nödvändigtvis är något det betalas för. I detta kan ingå människor som producerar sin egen kultur gratis, människor som läser in sig på ämnen de är intresserade av och förmedlar vidare det och så vidare. Att människor är kunniga betyder något för samhället, även om inget företag är villigt att satsa pengar på det.

Rent praktiskt har jag också invändningar emot förslaget.Det motiveras med arbetslöshetssituationen för de som gått estet:

Enligt den senaste statistiken från myndigheten är det särskilt tufft för elever som gått just estetiska programmet. Tre år efter avslutad utbildning är bara 22 procent etablerade på arbetsmarknaden. 24 procent har en svag eller osäker ställning, medan 51 procent gått vidare till fortsatta studier. Tre av hundra står utanför arbetsmarknaden.

Estetiska program räknas, mig veterligen, som högskoleförberedande. Jag vet inte hur situationen ser ut för andra högskoleförberedande program, men jag tänker mig att differensen där i alla fall inte är lika stor som om man jämför med situationen även för dem som gått yrkesförberedande. Om man går till exempel sam eller natur så kan man sällan använda sin kompetens därifrån till att skaffa ett jobb, utan är så illa tvungen att läsa på högskolan.

De som gått estet kan i regel välja både mellan att köra vidare på estetspåret och att läsa någon ”vanlig” kurs på högskolan, det är inte meningen att den som har gått musikprogrammet ska kunna ta anställning som musiker.

Så länge man månar om att elever ska ha valmöjligheter oavsett vilket program de gått på gymnasiet så är detta inget problem. Du är inte kastad ut i evig arbetslöshet för att du gått estet. Du får kanske inte heller jobb direkt inom ditt fält, men det är inte heller tanken.