Folklighet.

Satan vad begreppet ”folkligt” är störigt förresten. Jag blir så trött på alla som blir sura så fort man kritiserar något som är folkligt i deras ögon. Folkligt är: shopping, melodifestivalen, idol, h&m, Jens Lapidus, könsroller, smygrasism och framförallt att inte bry sig. Jag menar inte att det är detta som verkligen är folkligt men det är såhär folklighet beskrivs och det är när man kritiserar detta som man är ”politiserad”.

Jag undrar varför rätten att definiera vad som är folkligt har hamnat hos Sd och Kd, där jag upplever att den är nu. Att t.ex. arbetarrörelsen har varit en av de absolut mest inflytelserika krafterna i Sverige under ett sekel spelar ingen roll när folkligheten ska definieras. Jag blir så trött.

Varför ska staten ge oss något som redan finns?

En grej jag lackar på är när folk ba: men shopping är ju jättefolkligt. Vill du inte att folk ska få göra folkliga saker?!? Är du en sån där kulturelitmänniska som tycker att folk ska gå på teaaaateer istället? Sedan tycker dem att de har bevisat att jag minsann inte är någon trevlig vänster som bryr mig om underklassen, ty underklassen är folket och ägnar sig således åt folkliga saker. Detta har jag stött på som argument både för att bygga en galleria på slussen istället för att försöka skapa ickekommersiella offentliga utrymmen och som argument för reklam på tunnelbanan.

För det första är saker i regel folkliga för att de är lättillgängliga och för att de tar stor plats i det offentliga rummet. Att shopping är något många ägnar sig åt som ett fritidsintresse bygger ju på att budskapet om kommers trycks på oss från alla håll och kanter. Inte undra på att något blir folkligt då. Även personer som är medvetna om det negativa i konsumtionssamhället brukar har dragningar åt att konsumera ty det är lättillgänglig underhållning som fyller dem flesta med kortvariga känslor av lycka.

Men detta är i sig inget argument för att man ska upplåta mer utrymme i det offentliga rummet till kommersen. För det första blir kommersen knappast i underläge bara för att vi tar bort reklamen från tunnelbanan eller inte bygger en galleria på slussen. Reklam och gallerior finns överallt, det råder knappast någon brist på dessa varor. Jag tror inte att det finns så många som tycker att det finns ett behov av en till galleria på samma lilla område eller någon som tycker att det finns ett behov av reklam på tunnelbanan, utom näringslivet då. Däremot tror jag att det finns en massa personer som inte bryr sig om reklamen. Och så finns det ju dem som tycker att reklamen är ful och ska bort.

Min poäng är att jag inte ser någon folklig sammanslutning för att behålla reklamen, för att få fler gallerior. Jag har aldrig sett det efterfrågas av någon annan än politiker och näringslivsmänniskor. Det betyder såklart inte att gallerian inte kommer besökas och dessutom uppskattas när de väl kommit på plats, men det finns inget behov av den.

Vad det däremot finns ett behov och en efterfrågan av hos en massa människor som kanske inte är folkliga men likväl nyttjar tunnelbanan och har begränsade resurser är offentliga utrymmen som inte är kommersiellt exploaterade. Om staten bara levererade det som en majoritet efterfrågade skulle vi inte ha någon statligt understödd HBTQ-rörelse, ty det är ju inte folkligt att vara HBTQ, det enda som skulle visas på våra tv-kanaler skulle vara melodifestivalen och så vidare. Men det fina är att utbudet av folkliga saker brukar komma av sig själv eftersom det är kommersiellt gångbart. Så då kan väl staten syssla med det som inte är kommersiellt gångbart med som ändå efterfrågas, om än inte av 50 %.