Bra med granskning av psykvården.

Sjukt intressant denna granskning som aftonbladet (!) har gjort av psykiatrin. Psykiatrin har som jag förstått det en tendens att grovt missköta sina plikter. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på att psykiskt sjuka personer generellt är mindre handlingskraftiga när det kommer till saker som att kräva sin rätt gentemot diverse institutioner.

Man kan tydligt se en skillnad i vård och bemötande hos personer som känner till och kräver sina rättigheter och dem som inte gör det och det faller sig väl naturligt att en psykiskt sjuka som grupp har större hinder när det gäller att göra sådant. Kanske att de inte orkar, att de inte är vid sina sinnens fulla bruk eller att det helt enkelt är lättare att vifta bort en person som har en psykisk sjukdom som okunnig och oviktig.

Därför tycker jag att det är otroligt viktigt att psykvården granskas av utomstående, för det är tyvärr först då som det kommer vinna kraft och kunna tas upp till ordentligt debatt.