Första maj.

Aron Modig har skrivit en debattartikel om att första maj bör avskaffas som helgdag eftersom den är politisk. istället föreslår han att nationaldagen eller kungens födelsedag ska bli helgdag. Men är inte detta också högst politiska högtider?

Det är minst sagt märkligt att vi i en pluralistisk demokrati har en helgdag som är helt knuten till en enskild politisk krafts historia. Men det är också fel. Helgdagarna borde i varje läge utgöra institutioner som knyter an till det allmänna och gemensamma.

Detta är ett så märkligt argument. Att arbetarrörelsen viftas bort som en enskild politisk kraft när den i själva verket har varit en av de största politiska krafterna i vår historia om omfattat en majoritet av svenska folket är märkligt. Arbetarrörelsen är en otroligt viktig del av Sveriges historia om omfattar många människor även idag. Modig menar att detta är en destruktiv kraft i historien som absolut inte ska högtidlighållas. Varför den skulle vara destruktiv förklarar han inte, man får väl anta att det mest bara handlar om att han är borgerlig. Nåja, beroende på hur man vill att samhället ska se ut så kan man väl tycka vad man vill om den saken.

Men om vi nu ska vara sådana så är väl även kristna högtider något som ska tas bort snarast. Få personer i Sverige är kristna och kristendomen har absolut inte varit en positiv kraft i historien. Åtskilligt fler människor lär ha lidit och dött på grund av kristendom än av arbetarrörelsen. Nu är förvisso jul en högtid av andra skäl som stammar längre bak i vår historia, men den marknadsför idag som kristen högtid, speciellt av Modigs partikamrater.

Såhär tycker Modig att man ska välja helgdagar:

Låt oss i stället använda helgdagarna för att stärka samhällsgemenskapen med rötterna i den gemensamma värdegrund och historia som vårt samhälle vilar på.

Och det är så konstigt för första maj är ju verkligen precis detta. Man firar den klasskamp som har omdanat vårt samhälle. Man firar fackföreningarna, socialdemokratin och så vidare. Detta är en gemensam värdegrund som vårt samhälle bygger på även om såklart inte precis alla håller med om den, vilket för övrigt inte kan sägas gälla för någon värdegrund.

Nåja. Precis som en icketroende person kan fira påsk så kan väl en KDU-medlem fira första maj utan att demonstrera. Ni kan väl fira Svenskt Näringsliv eller något.