Leveransplikt.

Läser denna proposition om leveransplikt för elektroniskt material:

I propositionen föreslås en lag om leveransplikt för elektroniskt material. Förslaget innebär att ett pliktexemplar ska lämnas till Kungl. biblioteket av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

Jag är absolut inte bevandrad när det kommer till myndighetssvenska men som jag tolkar denna text så handlar det alltså om att de texter som publicerar för allmänheten på internet ska omfattas av samma plikter som papperspublikationer, vilket alltså innebär att man ska lämna i ett exemplar till Kungliga biblioteket där allt sådan lagras. Jag utgår från att till exempel en blogg har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, något annat vore ju märkligt. Innehållet kan väl även anses röra svenska förhållanden, speciellt i en blogg som denna som mestadels berör svensk politik.

Innebär detta att jag kan bli tvungen att skicka in ett exemplar av alla texter jag skriver till Kungliga biblioteket. Det förfaller orimligt, men det är så jag tolkar texten. Det finns inte heller något i resten av propositionen som får mig att göra en annan tolkning.

Men alltså, det kan ju bara inte vara så att man som bloggare blir tvungen att lämna in exemplar av alla sina texter till Kungliga biblioteket? Det vore ju bara nipprigt, helt ärligt talat. Så vad är det som säger att vi inte faller under denna lagstiftning? Kan någon förklara detta?