Meddelarskyddet är en självklarhet.

Fascinerande detta jag läste på alliansfritt att det har tagit ett år att tillsätta en utredning för huruvida meddelarskyddet ska gälla även i den privata vården. Meddelarskydd är alltså, för den som undrar, skyddet en anställd har att kunna anmäla missförhållanden på arbetsplatsen utan att få sparken för det. Detta är ett anställningsskydd som är fyller den mycket viktiga funktionen att säkerställa att människor vågar säga till om något går fel till utan att riskera sin egen anställning. Det är såklart otroligt viktigt att det finns inom välfärd som finansieras offentligt, oavsett om den sedan råkar vara privatägd. Jag förstår inte varför man ens behöver utreda frågan, det räcker väl med sunt förnuft.

Detta är alltså företag som är menade att fylla samma funktion som statligt ägda företag och vars verksamhet finansieras av skattepengar. Varför ska då inte samma regler gälla för dem? Ask säger att det kan vara viktigt att företagen får behålla sina företagshemligheter, men om man håller sina företagshemligheter så högt så tycker jag inte att man ska ge sig in i den offentligt finansierade välfärden. Att man inte utrett denna fråga ordentligt innan man bestämde sig för att sälja ut och privatisera tycker jag är väldigt märkligt. Att man inte anser att man kan ställa detta krav på företag så får sin vinst från skattebetalarnas pengar är en jävla gåta.