Samhällsbärarna.

Jag tänker på detta med att ”alla jobb behövs” och att man ofta är pigg på att byta ut arbetsvillkor och liknande med bedyringar om att arbetarna betyder något. Som detta att Reinfeldt kallar dessa personer ”samhällsbärare”.

I helgen lanserade statsministern också ett nytt begrepp – ”samhällsbärarna”. Bland dem räknar han in många nattarbetare.

– Det här är ett sätt att visa stor respekt för människor som inte alltid har de högsta lönerna men som gör oerhört viktiga insatser för att samhället ska fungera, säger han.

Vad kan man egentligen säga om detta? Reinfeldt erkänner alltså rakt ut att dessa personers lön inte står i proportion till vilken nytta de gör i samhället. Istället för påökt, längre semester, kortare arbetsdag eller något liknande reellt får de en välmenande klapp på axeln i och med sitt nya tilltalsnamn. De får en komplimang av den stora Reinfeldt tryckt i Aftonbladet, så mycket mer värt än alla löneökningar och semesterdagar i världen. De får höra att de bär upp samhället.

Samtidigt som Reinfeldt tycker att dessa människor är mycket snälla som offrar sig för samhällets bästa så är han noga med att poängtera att de har valt detta för att de tycker att det är ”ett bra sätt att arbeta på”:

Personalen jag träffar här som jobbar nätter har ju tagit ställning för att tycka att det är ett bra sätt att arbeta.

Jag kan förstå att man beundrar altruismen i att välja att jobba med något som är väldigt slitsamt (som nattarbete är) utan att få en särskilt hög lön för det. Det är dock lustigt att betrakta hur man försöker få ihop hyllandet av altruism med uppfattningen att personer väljer detta att jobba natt på dagis för att de på något sätt tjänar på det personligen. Hela altruistkonceptet kräver ju någonstans att man gör en uppoffring men att arbetare skulle göra uppoffringar ingår inte i den moderata världsbilden där alla har varit helt fria att välja. Jobbigt läge när man både vill hylla personer som uträttar slitsamma arbeten och tjänar dåligt för att de är altruistiska och samtidigt vill hålla fast vid iden att det är deras fullkomligt fria val.

Det borde ju ligga i Reinfeldts intresse att dessa ”samhällsbärare” finns kvar även i framtiden och då föreslår jag att han vidtar andra åtgärder än en välmenande verbal klapp på axeln. Är det allt som står att finna så finns det en stor risk att folk börjar söka sig bort från dessa samhällsbäraryrken, något som till stor del redan har skett. Man kan inte lita på att vissa grupper jag fortsätta vara altruistiska för att väga upp för att andra bara tjänar sitt egenintresse.