Demonstrera emot privatiseringen av utbildningen på torsdag!

Som ni kanske känner till så är det för närvarande ett förslag på utredning om att öppna för stiftelsedrivna universitet, något som det kommer anordnas demonstrationer emot i Uppsala, Lund och Stockholm i övermorgon. Det går även att skriva på en namninsamling här. Jag kommer gå på antingen den i Stockholm eller Uppsala och jag tycker att den som har möjlighet att gå på någon av dem ska göra det, eftersom detta är en så jävla viktig fråga.

Vad som händer här är att det öppnas upp för en bolagisering av den högre utbildningen, alltså att enskilda universitet ska drivas som vinstdrivande företag och inte i samhällets intresse. Detta innebär att forskning och utbildning som är lönsam kommer att premieras i än högre utsträckning och ta upp ännu mer resurser, vilket innebär att forskningen och utbildningen i än högre grad kommer att ske i företags och inte samhällets intressen. En massa forskning är mycket nödvändig att den utförs, men är tyvärr inte något som ett företag kan tjäna en massa pengar på. Eftersom universiteten även fortsättningsvis kommer att finansieras statligt så innebär alltså detta att våra gemensamma tillgångar kommer att styras av företag i än högre grad.

Detta är en angelägen fråga även för den som inte studerar, eftersom det rör hela samhället. Utbildning och forskning är inte bara en fråga som berör enskilda akademiker utan en bred samhällsfråga. Vad vi lägger resurser på där spelar roll för samhället i stort.

På det stora hela är förslaget som stiftelsedrivna högskolor alltså ett förslag som kommer leda till mindre demokratisk kontroll över utbildning och forskning, mer makt åt företagen och en större ojämlikhet. Därför är det viktigt att du sluter upp och visar ditt missnöje.

Om du vill läsa mer på ämnet så rekommenderar jag denna text, som kritiserar såväl stiftelsereformen som den föregående autonomireformen, som även den har varit ett steg i att bolagisera och avdemokratisera den högre utbildningen.