Det är som att tycka att man är hindrad från att äta vad man vill för att bajs inte serveras på krogen.

Alltså ”Tryckfrihetssällskapet” som tycker att tryckfriheten är hotad för att föreläsarna som de ville ha på sin temakväll om genusvetenskap hoppade av efter att Tryckfrihetssällskapets agenda genomlystes och kritiserades bland annat på twitter. Här har de fått ut en artikel i SvD debatt skriven av ingrig Carlqvist (för övrigt ironiskt att personer som säger sig vara förtrycka i media får sina alter publicerade just där, men aja).

Ingrid Carlqvist som skrivit artikeln verkar tycka att tryckfriheten är hotad för att journalister uppfostrar medborgare istället för att granska makten. Att man som journalist ska vara helt objektiv är för det första inte en rimlig målsättning rent praktiskt, för det andra en skitkonstig värdering. I Sverige finns det något som kallas presstöd som går ut till en massa tidskrifter oavsett vilka åsikter som representeras eller vilken vinkel som finns på nyhetsrapporteringen. Att sedan de flesta väljer att inte läsa tidningar som publicerar material som tryckfrihetssällskapets medlemmar är intresserade av är inte ett tryckfrihetsproblem utan handlar bara om att de flesta tycker att det är skit. Den som önskar kan skapa en ”alternativ” nyhetstidningen eller sida, som Avpixlat. Att sedan få personer önskar läsa skiten kan knappast anses vara något hot mot tryckfriheten. Men kanske är det den så kallade HbtqPkGenusMaffian som har mordhotat folk som tar del av dessa alternativa nyhetskällor?

Hon verkar även tycka att det är ett hot mot tryck- och yttrandefriheten att man blir kallad nazist, rasist eller islamofob när man har en ”avvikande åsikt”. Senast jag kollade så gällde yttrandefriheten åt båda håll vilket alltså innebär att man är fri att argumentera emot folk på samma sätt som dem är fria att ha en åsikt. Att man har åsikter som merparten av samhället anser är helt uppåt väggarna fel är inte samma sak som att tryck- eller yttrandefriheten är satt ur spel! Det är som att tycka att man är hindrad från att äta vad man vill bara för att folk i regel tycker det är äckligt att äta bajs och det därför inte serveras på krogen eller säljs i affären.

Om ni nu är så jävla diskriminerade, starta en egen tidning! Fyll den med era ”avvikande åsikter”. Ni kommer att kunna söka presstöd för den precis som alla andra tidningar kan och ni kommer att få det på samma premisser så länge ni inte bryter mot lagen. Men till dess kan ni väl för helvete sluta whina.