Ask.fm om vad kärlek är.

Fick denna intressanta och svåra fråga på ask.fm. Tänkte att jag skulle posta svaret här också.

Du skriver att du är kär i Isak. Vad är kärlek för dig?

Kärlek för mig är något som en kan känna inför många människor, familj, vänner och partner. För mig är kärlek att känna respekt och tillit för en person och att vara villig att lägga ner tid och energi på den personens och relationens utveckling. Jag tänker att att ”vara kär” är då en hyser romantiska känslor inför en person, men det är knappast okomplicerat. Romantik och romantisk kärlek är ju något som i hög grad har definierats av patriarkatet, och innehåller en massa komponenter som inte går ihop med min uppfattning om vad kärlek i allmänhet är och borde vara, fast som jag ändå likförbannat underkastar mig för att det är så svårt att inte göra det.

Jag tror att det som jag anser vara speciellt med den romantiska kärleken är att jag och Isak i viss mån möts som man och kvinna i vår relation. Detta har ett antal olika effekter på hur vi relaterar till varandra. En effekt är att jag känner sexuell attraktion till honom, en annan är att jag vill bygga upp mitt liv tillsammans med/kring honom och att jag i viss utsträckning ser vår relation som ett ”projekt” med målet att hålla så länge som möjligt.

Jag tror att det i hög grad är så att romantisk kärlek mellan en kvinna och en man inom en heteromonogam relation är en av de få starka känslor som subventioneras av patriarkatet. Det finns en kärleksmyt i samhället som bygger på just den här idén om den romantiska kärleken som en av de starkaste känslor en kan känna samt att de beskrivs som något väldigt viktigt i en människas liv, och detta gör att romantisk kärlek får en väldigt stark laddning. En blir mer rädd för att förlora sin partner, en står ut med saker som en aldrig skulle ha accepterat i vänskapsrelationer och så vidare, och detta präglar såklart även mitt och Isaks förhållande.

Det finns en tydlig uppdelning mellan ”kärlek” och ”vänskap” i det här samhället som jag menar är patriarkal. Den romantiska kärleken har liksom en speciell och upphöjd position och antas vara den viktigaste relationen i en människas liv, medan vänskapsrelationer inte alls värderas lika högt. Jag tror att människor i regel är beredda att lägga betydligt mycket mer energi i att vårda sina romantiska relationer än sina vänskapsrelationer.

Jag tror att i det postpatriarkala samhället kommer vi att betrakta kärlek på ett ganska annorlunda sätt än vad vi gör idag. Jag tror att det kommer vara mer accepterat att känna starka känslor för vänner än vad det är idag och att hänge sig mer åt sina vänskapsrelationer, och jag tror att gränsen mellan ”kärlek” och ”vänskap” kommer att vara betydligt mycket mer diffus än vad den är idag och jag tror att kravet på exklusivitet i romantiska relationer kommer att vara betydligt mycket mindre.

2 reaktioner till “Ask.fm om vad kärlek är.”

  1. Tack för ett bra inlägg. Jag delar de här tankarna om kärlek och är intresserad av att utveckla dem ytterligare. Har du tips på någon bra läsning kring specifikt detta ämne, och även själva uppkomsten och etableringen av Den romantiska kärleken som institution? (egna blogginlägg går också bra).

    Jag undrar lite hur du, i praktiken, menar att ett ogiltigförklarande av starka känslor för vänner kan ta sig uttryck? Som till exempel att människor själva i sina liv tenderar att värdesätta romantiska relationer mer utan att riktigt reflektera över det? Kanske på ett mer abstrakt/hegemoniskt plan alltså. Jag vet själv inte riktigt om jag känner igen denna bild av verkligheten och skulle därför vara tacksam för lite hjälp på traven med att identifiera och känna igen.

    Sen så funderar jag lite på hur du menar med att den romantiska kärleken är någonting som i hög grad sanktioneras av patriakratet? Jag ser snarare tvärtom att det är något som, i motsvarande terminologi då, subventioneras. Eller är jag helt efterbliven som inte fattar vad du menar?

    1. Jag tänker nog främst att det är på ett mer abstrakt plan, men har också hört saker som att en inte kan ”älska” en kompis på samma sätt som en kan älska en partner och liknande.

      Det är jag som använder fel ord, bra att du påpekade det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *