Att vara ”antirasist” men vägra göra en analys i rädsla för att ”bekräfta rasisternas världsbild”.

Cwejman har skrivit att det är fel att prata om strukturell rasism på ett sätt som rör sig bortom ”Sd är dåliga” eftersom en då ”bekräftar rasisternas världsbild”. Att säga att människor har olika erfarenheter och positioner i samhället beroende på hudfärg är att ”bekräfta rasisternas världsbild” om att det finns ”olika raser”. Som källa för detta tar hen bland annat vad en rasist skrivit på Flashback. Rasisten är nöjd med att antirasisterna talar om vithetsnormer etcetera eftersom en då bekräftar att hudfärg spelar roll för hur en är och menar att en ska uppmuntra antirasister att tala i termer av ”vitt och svart”. Detta citerar Cwejman. Sedan skriver Cwejman:

Se där. Uppmuntra dem gärna! Antagandet är att en ”rasifiering” av samhällsdiskursen i själva verket inte minskar rasismen utan skapar en rasmedvetenhet. Om det finns någon skolboksdefinition av att omintetgöra sitt eget syfte så borde det vara detta.

De som nu alltmer frekvent söker se allt utifrån ett rasperspektiv kunde nog aldrig ana att de som blir gladast över en rasistisk terminologi är deras kollektivistiska fiender inom extremhögern.

Så att vissa rasister skriver på Flashback att en ska uppmuntra talet om ”vitt och svart” betyder alltså att en kan bekräfta att det är såhär det fungerar på ett bredare plan? Att gå till Flashbacks tråd om nationalism (eller var det nu är hen letat) för att hitta bruningar som delar ens analys är kanske inte en helt bra metod för att underbygga sina påståenden. Men det är ju bara min åsikt som hobbytyckare, jag har ju aldrig fått skriva en timbrorapport vilket proffstyckaren Cwejman har.

Men så går det när man ivrigt ska hålla på att dela in människor i kategorier, tillskriva dem objektiva rasintressen. Någon annan, läs: de andra kollektivisterna, kommer att tjäna på att språket, blicken och föreställningsvärlden blir definierad av ras.

Cwejman vill inte ”dela in människor i kategorier”. Vi måste se individen™! Det är ett ständigt liberalt mantra som upprepas gång på gång. Jag förstår att liberalismen utgår från att alla individer är lika och fria och så vidare och jag tycker att det är en fin tanke, men tyvärr fungerar den inte i praktiken. I dagens samhälle är individer inte fria eller lika utan människor lever i olika världar beroende på såväl hudfärg, kön och klass. Det är helt enkelt så verkligheten ser ut, ska vi förtiga detta i hopp om att det bara ska försvinna av sig själv? Detta är språket som måste användas för att förstå strukturell rasism, ska vi sluta använda det för att liberaler tycker att det är dåligt att inte utgå från att alla är unika snöflingor och att människor inte har kollektiva erfarenheter beroende på grupptillhörighet.

Sedan kommer Cwejman in på att det är ”de högljudda” antirasisternas fel att vi har rasism eftersom det är vi som skapar en motreaktion hos ”extrem”högern:

I diskussionerna om vad som gynnar extremhögern i europeisk politik brukar man ibland använda sig av historiska exempel på vad som ledde fram till extremhögerns framgångar i Europa. Inte sällan nämns då undfallenheten från liberalerna i Italien som exempel på fascismens framgång. Mer sällan hör man argumentet att det i själva verket var den revolutionära extremismen hos kommunister och syndikalister som ledde till en skarp motreaktion i såväl Italien som Tyskland. Extremhögern tjänade på en intensifiering av konfrontationen […] poängen är att en medveten polarisering i språket, där ras görs relevant, där vit norm (och följaktligen vit skuld) etableras som analytiskt verktyg driver fram en konfliktlinje och medvetenhet som kretsar kring begrepp som ras, hudfärg och blod.

Jag tänker att en anledning till att en ”mer sällan” hör det argument Cwejman tar upp är att det är ganska orimligt. Visst kan det vara så att aktiv antirasism tvingar fram en konfrontation som kan stärka rasistiska krafter kortsiktigt, men det är alla gånger bättre än att bara stå och se på medan det sprider sig ”sakta” men säkert. Cwejman ser framtvingandet av konfliktlinjer som ett problem, något hen har gemensamt med många liberaler. Konflikterna i samhället får inte vara uttalade, inte synas, helst ska vi låtsas dela mål som en enda stor familj (fast där alla är individer, såklart). Ur mitt perspektiv är att visa på konfliktlinjer och alternativ otroligt viktigt. Konflikterna finns i samhället, därför är det viktigt att de inte göms undan utan kommer fram i ljuset så att folk kan ta ställning. Att ignorera konflikter går inte att de försvinner, bara att människor får svårare att se över sina intressen, något som högern alltid har tjänat på.

Att vissa rasister känner sig stärkta i sin övertygelse av antirasism, eller mobiliserar sig när de stöter på motstånd, betyder inte att det är en framgång för rasismen som helhet på samma sätt som det inte är en framgång för vänstern om fler blir mer radikala i sin analys ju mer hänsynslös kapitalismen blir i sin framfart. Det är främst ett bakslag. Att någon på Flashback blir glad att antirasister talar i termer av ”vitt och svart” betyder inte att det gynnar rasismen som helhet.

Den liberala metoden, att bara vänta och hoppas att det går över, kanske skriva någon text om saken som andra liberaler kan sitta och nicka instämmande åt, kommer inte att skydda oss från rasism. För att driva antirasistisk kamp så måste en ha en analys som sträcker sig utöver ”alla människor är lika mycket värda”. En måste kunna förstå hur rasism fungerar och reproduceras för att förstå hur den kan bekämpas, och här fyller teorier kring vithetsnorm och strukturell rasism en viktig funktion. Det handlar om att förstå rasism på ett djupare plan istället för att sitta och vara ”antirasist” på sin kammare men vägra göra en analys utöver ”Sd är dumma” i rädsla för att ”bekräfta rasisternas världsbild”.

4 reaktioner till “Att vara ”antirasist” men vägra göra en analys i rädsla för att ”bekräfta rasisternas världsbild”.”

 1. Gud så dumt. Det är inte ofta man blir glad av att läsa kritiska kommentarer men det kändes ju fint att så många inte höll med honom. Man upphör aldrig att häpna över liberaler.

 2. Det största problemet med liberaler är, enligt min ringa mening, att de ständigt och jämt blandar ihop mål och medel. De drömmer om individuell frihet och total avsaknad av strukturer. Det är en sak. Men att tro att strukturer de avskyr försvinner bara de inte låtsas om dem – det är är helt enkelt djup idioti. Kanske fungerar det utmärkt för typ Jasenko Selimovic (gratuelerar!) men det är inte lika lätt för dem som blir kallade apajävel av svensk polis, aldrig blir kallade till arbetsintervju, blir avkrävd leg av poliser på tunnelbanan pga av sin mörka hudfärg etc. Etc etc etc etc etc etc etc etc etc. Ej heller fungerar det lika bra för kvinnor som tjänar mindre än sina män, som tar huvudansvar för hem och familj, känslomässigt ansvar för relationer, blir kallade ”hora” i åttan för att de typ hånglar med någon i parallellklassen, blir sedda som äckliga om de inte rakar sig, blir sedda som värdelösa om de ser annorlunda ut än typ Jessica Alba etc etc etc etc etc.

  1. Ja, precis. En behöver uppmärksamma olikheter för att nå likhet.

 3. The idea behind ”Att säga att människor har olika erfarenheter och positioner i samhället beroende på hudfärg är att ”bekräfta rasisternas världsbild” is, and that is telling something, a postmodern idea.
  Years ago such an idea (which I find is wrong, but well, we can ask us many questions, as the aim is –> less racism!) was all over the place in many universities and cultural debates. I always guessed ideas like those were used by people who just used a ”cool jargon” to make their own way up (in universities, literature, where ever). Nowadays liberals use this kind of talk – I really find this telling!
  Asking questions and doubting is never wrong – but ”bekräfta rasisternas världsbild” like Cwejman has it is simply – wrong. I met hundreds of people who ended up talking about language that way (nothing wrong with it at all – like you think about language and us ”hen” as a result) – but STOP there.
  It is so boring and horrible to see hundreds of those staying with their language-research and ending up being – indiffferent liberals.
  I also write this while I often hear (you write about it in another post) that our middle-classes are so huge now – suggesting we didn’t need vänster and far left-wing positions at all.
  This comes, I think, from the same kind of thinking like above language-suggestions, in a way. Since at least 2008 the middle-classes in Europa and USA, for example, are in reality getting smaller. The very rich and the poor are getting more, more, more…But we still hear the old stuff like you talk rightly about in your ”att folk inte identifierar sig…” post. To sum it up – sometimes I think all those liberal-talk-ideas are a try to hide the real problems of our market-radical societies, to somehow make us left-wing-people silent by giving us a lot of work we have to fight against – while the poor are getting poorer, and kvinnor-förtryck, racism and more is really *not* on the decline. We have every reason to fight them more instead of letting them think they were so right and we had to defend us against their seemingly ”bra idéer”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *