Demonstrera emot privatiseringen av utbildningen på torsdag!

Som ni kanske känner till så är det för närvarande ett förslag på utredning om att öppna för stiftelsedrivna universitet, något som det kommer anordnas demonstrationer emot i Uppsala, Lund och Stockholm i övermorgon. Det går även att skriva på en namninsamling här. Jag kommer gå på antingen den i Stockholm eller Uppsala och jag tycker att den som har möjlighet att gå på någon av dem ska göra det, eftersom detta är en så jävla viktig fråga.

Vad som händer här är att det öppnas upp för en bolagisering av den högre utbildningen, alltså att enskilda universitet ska drivas som vinstdrivande företag och inte i samhällets intresse. Detta innebär att forskning och utbildning som är lönsam kommer att premieras i än högre utsträckning och ta upp ännu mer resurser, vilket innebär att forskningen och utbildningen i än högre grad kommer att ske i företags och inte samhällets intressen. En massa forskning är mycket nödvändig att den utförs, men är tyvärr inte något som ett företag kan tjäna en massa pengar på. Eftersom universiteten även fortsättningsvis kommer att finansieras statligt så innebär alltså detta att våra gemensamma tillgångar kommer att styras av företag i än högre grad.

Detta är en angelägen fråga även för den som inte studerar, eftersom det rör hela samhället. Utbildning och forskning är inte bara en fråga som berör enskilda akademiker utan en bred samhällsfråga. Vad vi lägger resurser på där spelar roll för samhället i stort.

På det stora hela är förslaget som stiftelsedrivna högskolor alltså ett förslag som kommer leda till mindre demokratisk kontroll över utbildning och forskning, mer makt åt företagen och en större ojämlikhet. Därför är det viktigt att du sluter upp och visar ditt missnöje.

Om du vill läsa mer på ämnet så rekommenderar jag denna text, som kritiserar såväl stiftelsereformen som den föregående autonomireformen, som även den har varit ett steg i att bolagisera och avdemokratisera den högre utbildningen.

17 reaktioner till “Demonstrera emot privatiseringen av utbildningen på torsdag!”

 1. Jag känner mig lite kluven, eftersom jag själv läser på en stiftelsehögskola som brukar få höga betyg på både forskning och utbildning. Men å andra sidan är alla demonstrationer för långt bort för att det skulle vara aktuellt för mig att delta.

  1. Undrar om de ger högre betyg för locka elever och framstå som bättre. Vinstdrivande företag fokusera trots allt på vinst oavsett form.

   1. Helt nyligen gjordes en utvärdering av UKÄ där de tittade på innehållet i examensarbeten för att se om de som blivit godkända höll tillräckligt hög nivå, där universitetet fick goda resultat. Därför vågar jag påstå att så inte är fallet.

    Det kan kanske annars vara något som befaras om fler stiftelsehögskolor bildas?

    1. Mitt främsta problem är att forskning o utbildning kmr bli mer näringslivsinriktad, inte nödvändigtvis att kvaliteten kommer sänkas.

     1. Jag ser inte det som något odelat negativt, men det gör nog skillnad om utbildningen är en yrkesexamina eller generell examen. Likaså vilka ämnen det rör sig om.

     2. Jag håller med om att näringslivet kan ta större ansvar för att utbilda folk på det sätt de vill ha det istället för att anpassa utbildningarna mer mot näringslivet. Att läsa på högskolan är vår chans att förkovra oss i teorin. Tyvärr tycker jag se ganska mycket påtryckningar om näringslivsanpassning redan nu.

  2. Sagda stiftelsehögskola är tillräckligt etablerad och välrenommerad för att jag tror att de ska ha ett större intresse i att upprätthålla sin kvalitet, iaf inom sina profilområden, än att locka elever med bjudbetyg. Visst finns det en hel del sammarbete med industrin redan, men det ser jag inte som något negativt. Detta är sista anhalten innan arbetslivet, klart utbildningen ska anknyta till studenternas kommande roller.

   Däremot kan jag se att det kan bli problem med högskolor som startar _för_att_ tjäna pengar, så som det blev med gymnasiereformen. Likaså kan man nog argumentera för väldigt hårda kontroller för att se att kvaliteten hålls uppe, men det är å andra sidan något som även statliga universitet kan behöva såhär med sviktande elevkullar.

 2. Jag är av uppfattningen att dessa två kan komplettera varandra. Det är givetvis inte bra om all utbildning ska finansieras via näringslivet men konkurrens är enbart positivt. Förhoppningsvis kan det ha en utvecklande inverkan på verksamheten och överbrygga gapet mellan utbildning och arbetsliv.

  1. Problemet är att utbildningen inte finansieras via näringslivet, utan att det sker i deras intresse men på vår bekostnad. Ser inte riktigt fördelarna med konkurrens heller.

  2. Konkurrans är inte alls ”enbart positivt”. Konkurrans inriktad på mätbara resultat såsom profit eller betyg leder till lägre prioritering av faktisk kunskap och forskning som inte leder till direkt profit samt betygsinflation.

 3. Stockholms handelshögskola är ju privat finansierad. Jag har inte hört några klagomål på den. Men det är klart om man inte tror på vinstdrivande företag så går den väl bort.

  1. Stockholms handelshögskola är ett utmärkt exempel på hur kunskap och forskning ersatts med en nyliberal propagandaapparat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *