Queerfeminism.

Queerfeminismen sällar sig till likhetsfeminismen och menar att den sociala könstillhörigheten är en social konstruktion och alltså inte given av naturen. Vad som skiljer ut queerfeminismen är att man även sätter sexualiteten i fokus och menar att ideal kring den skapar mycket av de uppfattningar vi har kring kön.

Enligt queerfeminismen så spelar heteronormen, eller den socialt påtvingade sexualiteten, stor roll för att upprätthålla underordningen av kvinnor i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *