Särartsfeminism.

Särartsfeminism är när man tror att könen i grund och botten är olika men att de bör värderas likadant. Till exempel så kan en särartsfeminist tänka att kvinnor är bättre på omvårdnad och därför bör jobba inom vården men att de ska ha samma lön och status som en man med något motsvarande manligt kodat yrke. Särartsfeminism står i motsats till likhetsfeminism. Du kan läsa mer om skillnaderna mellan likhets- och särartsfeminism här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *