Skällsord: livmodersfeminism, nyfeminism och extremfeminism.

Ibland används begreppen ”nyfeminism”, ”livmodersfeminism” och ”extremfeminism”, främst av personer som kritiserar feminister.

Extremfeminism brukar inte åsyfta någon särskild filosofisk inriktning utan brukar bara mena på att feministen i fråga är just extrem i sitt perspektiv, vilket brukar anses som något negativt.

Nyfeminism har jag själv inte hittat någon ordentlig definition av och begreppet verkar inte användas enhetligt. Ibland ställd det i motsats till någon form av ”klassisk” feminism som skulle stå för jämlikhet, då menas implicit att nyfeminismen inte står för jämlikhet utan snarare kvinnovälde, men detta är som sagt inte enhetligt.

Ibland hör jag även begreppet ”livmoderfeminism” vilket åsyftar feminister som sätter kvinnliga egenskaper såsom omhändertagande och förmågan att skapa liv i stort fokus och romantiseras. Jag har aldrig hört någon beteckna sig själv som livmoderfeminist och mitt intryck är också att de som kallas livmodersfeminister sällan ens kallar sig själva feminister.

Jag hör sällan dessa ord användas i diskussioner feminister emellan utan det verkar mest vara skällsord som används för att underminera olika feminister och feministiska rörelser.

2 reaktioner till “Skällsord: livmodersfeminism, nyfeminism och extremfeminism.”

  1. Första och enda gången jag hörde begreppet var då jag läste den feministiska boken ”Under det rosa täcket”.

    har du inte läst den så rekommenderar jag den då den tar upp problematiken kring just livmodersfeminism.

    De andra två kan jag hålla med om.

  2. Nej, det är nog ingen som kallar sig för livmodersfeminist. Det är nog mera ett ord som likhetsfeminister brukar använda om särartsfeminister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *