Kapitalismens kris.

Ofta när man kritiserar konsumtionssamhället och kapitalismen så är det någon som drar upp saker likt dessa, att genomsnittsmänniskan kan konsumera allt mer och få det allt bättre. Detta stämmer, och det stämmer också att fattigdomen har minskat i världen. Frågan är ju dels hur mycket av detta som beror på ”kapitalismen” och vilka andra effekter samma system har fått. Man kan även ifrågasätta hur stor roll folks köpkraft spelar när man kommer över en viss nivå. Alltså, det är klart att folk ska ha pengar till mat på bordet, kläder, tak över huvudet och så vidare, däremot kan man ifrågasätta vikten av att fler personer får råd att ha en badrumskran gjord av massivt guld.

Det är ju även ganska jävla skitsäkert att den takt vi konsumerar i idag är skadlig för miljön helt enkelt för att jorden inte hänger med. Vi lever idag i ett ekonomiskt system som bara kan gå fel: när det går ”bra” förstörs miljön på grund av överkonsumtionen och när det går dåligt så hamnar vi i ekonomisk kris. Samtidigt läggs enorma resurser på saker och ting som man nog krasst kan säga inte gör så mycket nytta för världen samtidigt som folk svälter. Det finns en enorm snedfördelning av jordens resurser. Det är för det mesta detta som åsyftas när man talar om kapitalismens kris, inte att genomsnittsinkomsten är för låg.

Jag har ingen perfekt lösning på detta. Jag tycker inte att vi ska ha någon slags kommunism, inte heller primitivism eller liknande. Däremot tycker jag att folk ska sluta med denna blinda tilltro till kapitalismen och börja se till de problem som faktiskt finns i samhället vi lever i.

Jag menar inte att allt som går fel i världen är kapitalismens fel men på samma sätt är det löjligt att påstå att allt som går bra skulle vara det, vilket marknadsivrare tenderar att göra. Diagrammet behandlar ju fan hela världens köpkraft och det är ju inte som att samtliga länder har samma ekonomiska system. Det är ju egentligen bara jävligt märkligt att ta upp det som något slags exempel för kapitalismens fantastiska framgångar. Vilka länder definierar man egentligen som kapitalistiska och hur går det för dem jämfört med resten av världen? Det är intressant.

En kommentar till “Kapitalismens kris.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *