Läsning.

IMG_20140109_121013Läser just nu Beauvoirs Det andra könet. Mös lite när jag kom till den här meningen. Jag tycker att det är intressant att läsa äldre politisk litteratur, för det är mycket som har förändrats, men också mycket som är precis samma. Antifeminister är fortfarande lika stora spån och så vidare.

7 reaktioner till “Läsning.”

 1. Vad tycker du om den boken annars? Jag tänkte läsa den snart men funderar på om den är för tung liksom, känns den som facklitteratur eller bör jag ge den en chans?

  1. Nej. En individ föds vanligtvis med antingen ett kvinnligt eller ett manligt könsorgan. Men personer med kvinnligt kön föds inte till att bli ”kvinnliga” och personer med manligt kön föds inte till att bli ”manliga”. Att så många gånger blir utfallet beror på normer och socialisering.

   Med det sagt menar jag inte att pojkar och flickor föds likadana. Vi föds alla som individer med delvis olika lynnen, läggningar och dispositioner. Evolutionen premierar variation bland individer.

   Kan man tala om medfödda, generella skillnader i psykologisk läggning mellan pojkar och flickor? Forskningen har inte kommit så långt än. De större undersökningar som gjorts visar på vissa psykologiska skillnader. Men inga så stora att en slumpmässig man i mindre än 40% av fallen skulle vara bättre än en slumpmässig kvinna på en given mental färdighet, och vice versa. Och då har ändå inte hänsyn tagits till neuroplasticitet, dvs. det faktum att övning ger färdighet. Forskningen har alltså inte kontrollerat mot hobbies, utbildning, intressen osv.

   Själv skulle jag gissa på att det finns vissa medfödda psykologiska skillnader på en genomsnittlig person med hankön och honkön. Men att dessa är högst marginella, betydligt mindre än vad som allmänt antas.

   Men egentligen så ser jag inte vad det spelar för roll om könen föds med stora eller små generell psykologiska skillnader. Jag förstår inte hur det ens kan vara ett argument mot att behandla envar som individer och att behandla alla med tillbörlig respekt. Inte ens de mest extrema könsessentialister menar ju att det könsbestämda arvet är så oerhört att man kan bortse från individualitet. Ändå tycks deras slutsatser bygga på en sådan premiss.

   Även om deras könsessentialism vore vetenskapligt korrekt, vilket den inte är, så saknar deras sexism grund annat än i deras egen motvilja att möta människor som de är.

 2. Enligt feminismens bibel så föder kvinnan en son när hon föder en dotter som sen skall göras till dotter.
  Mannen är tydligen också normen enligt feminismens bibel.

 3. Jag anser att kön både är socialt och biologiskt konstruerat till exempel för att det finns forskning som visar på att män och kvinnors hjärnor är lite olika. Vad anser du? Eller tycker du att det är helt irrelevant att diskutera?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *