Lästips och reflektioner.

  1. Jag tycker att det är fantastiskt att musikhjälpen tar upp det viktiga ämnet mödradödlighet som tema i år. Det är extremt angeläget att diskutera just hur kvinnor så ofta får lida eftersom våra kroppar ses som mindre värdefulla. Jag hoppas att vi snart också kan börja diskutera själva havandeskapet som ett politiskt problem, även om jag inte tror att vi är nära en rent praktisk lösning på problemet än på ett tag.
  2. Den här texten av Vingren är bra och viktig. Den handlar om rättssäkerhet när det kommer till våldsutsatta barn och de snyfthistorier som ofta dyker upp angående sådant. Föräldrar som ser det som sin ”rättighet” att vara med sina barn även om det finns indikationer på att barnen blir utsatta för våld. När det kommer till sånt här ska en alltid ta det säkra före det osäkra, risken är att en annars skickar hem ett barn till misshandel och sexuella övergrepp. En har ingen ”rätt” till sina barn, barn däremot har rätt till att skyddas från övergrepp.
  3. Den här artikeln om att kvinnojourer riskerar att läggas ner runt om i landet. Regeringen ”utreder” tydligen, trots att det flera gånger sagts att kvinnojourerna ska få mer resurser. Det är ett stort problem att situationen för kvinnojourerna är så osäker som den är, det gör det väldigt svårt att bedriva någon form av långsiktigt arbete. Det spelar liksom ingen roll om en får lite pengar akut, det som krävs är en löpande trygg finansiering. Jag är ju själv engagerad i en tjejjour och vi har samma problem, det blir omöjligt att upprätthålla kontinuitet i arbetet då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *