Manligt tolkningsföreträde.

Tänkte att jag skulle skriva lite om det här med manligt tolkningsföreträde och vad det innebär.

Manligt tolkningsföreträde innebär kort och gott att män i regel får tolka en situation innan andra, att deras definition av situationen är den primära och att den som har en annan tolkning måste kämpa för att få igenom den. Manligt tolkningsföreträde innebär inte att mäns tolkningar alltid ”vinner”, men det innebär att de gäller tills motsatsen anses bevisad.

Det enklaste exemplet på manligt tolkningsföreträde är när en man och en ickeman kommer med två olika utsagor och omgivningen automatiskt tror på mannens utsaga helt enkelt för att han, i egenskap av man, har mer auktoritet och anses vara bättre på att avgöra sanningen. Han har helt enkelt större auktoritet enbart i egenskap av sitt kön. Ickemäns erfarenheter anses ofta vara präglade av att de är just ickemän, medan mäns erfarenheter tas för objektiv sanning. Givetvis är allas erfarenheter präglade av deras position i samhället.

Manligt tolkningsföreträde råder också i samhället i stort i våra tolkningsramar. Eftersom det mest är män som har format den etablerade kunskapen så innebär det att manliga tolkningar av samhället är de som dominerar. Om en annan tolkning ska få rum så är bevisbördan tyngre. Till exempel så räknas de erfarenheter som uttrycks av att lever underordnad i patriarkatet lägre än mäns erfarenheter.Den som vill ha ett språk för att beskriva sina erfarenheter av mäns förtryck måste vända sig till den feministiska tanketraditionen och själv hitta information, det är nämligen ingen som levereras direkt. Detta innebär att folk i allmänhet saknar tolkningsramar för att förstå vissa fenomen, mer specifikt sådana fenomen som adresserar problem som ickemän upplever i sin vardag.

Tänk till exempel på hur oerhört mycket mothugg ickemän som berättar om att de blivit utsatta för övergrepp ofta får. De blir ofta misstänkliggjorda och anklagade för att ljuga. Jämför detta med hur män som berättar saker som att de blivit oskyldigt anklagade för våldtäkt behandlas, ofta blir de trodda omedelbart och får en massa medlidande för att de blivit utsatta. Det ickeman som blivit utsatt för ett övergrepp kanske blir trodd till slut men den blir oftast inte trodd omedelbart på samma sätt som en man som berättar om orättvis behandling.

wpid-img_20140707_143408.jpg

Det manliga tolkningsföreträdet internaliseras också hos människor. Framförallt i relationer så märks detta. Till exempel kan det ta sig uttryck i att någon tar över en annan persons uppfattning om sig själv eller vad som händer i relationen. Givetvis kan en ändra uppfattning efter att en har pratat om saker, men det är skillnad på att göra det för att en utbytt perspektiv och på att göra det för att undvika konflikt eller för att en anpassar sig till den starkare parten i en relation.

I relationer sker något som kallas rollövertagande, som innebär att en part försöker sätta sig in i och förstå hur en annan part känner. Till exempel om en man är sur och grinig så kanske en ickeman undrar varför och tänker att hen ska göra något åt det, medan en man i motsatt situation ofta kan avvisa det som fjanterier eller rentav inte märka det alls. Det beror på att män i regel inte är lika drillade i att känna in andra, det har inte lärt sig att de borde försöka göra ett rollövertagande och sätta sig in i vad den andra känner.

Den här dynamiken leder till att ickemän måste kämpa för det som män får gratis, kanske rentav utan att märka något alls. Om en ickeman vill att en man ska anpassa sig måste den minst ta upp problemet och troligen argumentera för sin sak, medan det för en man ofta räcker med att bli lite grinig för att omgivningen ska anpassa sig. Detta leder i sin tur till att det generellt bli mannens värderingar som styr samvaron.

En annan aspekt av detta är hur ickemäns känslor tolkas i förhållande till män; ickemän anses ofta hysteriska när de uttrycker ilska medan mäns ilska anses berättigad. Om en man är arg så tas det helt enkelt på allvar direkt. Ofta när ickemän är arga så uppmanas de till att ”lugna ner sig” innan någon diskussion kan tas, men när personen är lugn så pågår livet som vanligt.

Mycket av maktdynamiken i en relation kan utläsas av vem som gör rollövertaganden och inte. Vem är det som anstränger sig för att förstå den andra och dennes situation, och vem är det som låter sig bli läst. Detta är en typ av tolkningsföreträde som ofta verkar i det tysta, eftersom den som har mindre makt anpassar sig automatiskt. Det är en del av privilegiet att kunna gå omkring och vara omedveten om vad som äger rum i relationen, de rollövertaganden och det känslomässiga arbete som den andra parten gör.

Jag har ofta känt i relation till män att jag vet mycket mer om vad de tänker och känner än vad de vet om mig. Detta har också gjort att jag anpassat mig efter dem även om jag inte velat. Det har varit väldigt svårt att ignorera när jag väl märker av saker. Män å sin sida tycks ha en osviklig förmåga att inte märka av sådant som är viktigt, eller i alla fall inte bry sig om att ta hänsyn till det.

Jag har också tagit över mannens definition av mig och situationen, ofta utan att hans ens behövt förmedla den med ord. Jag har liksom sett mig själv som hysterisk eftersom han behandlar mig som om jag vore det. Jag har sett mig själv från utsidan, genom mannens ögon. Detta är manligt tolkningsföreträde; när mannens reaktioner på mina känslouttryck blir viktigare och tillåts definiera mig mer än vad jag faktiskt känner. Dessa definitioner av mig lever också kvar även efter avslutade relationer, och jag tar med mig dem in i nästa.

För bra relationer krävs att rollövertagandet är något så när jämnt, att båda parter anstränger sig för att förstå och anpassa sig efter den andra. Om inte så kommer relationen alltid att äga rum på bekostnad av den som gör rollövertagandet, den personen kommer inte att ha samma möjligheter att driva igenom sina intressen i relationen. Det duger inte att förstå och anpassa sig när konflikter kommer upp till ytan, utan det är ett arbete som måste ske hela tiden. Manlig makt och tolkningsföreträde är något som mest verkar i det fördolda, och därför är det viktigt att förstå dessa mekanismer och förebygga dem.

3 reaktioner till “Manligt tolkningsföreträde.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *