Svar på frågorna del 1.

Här är då svar på frågorna från feministfrågestunden, jag kommer svara i omgångar eftersom jag vill svara ordentligt på alla frågor. Ni får jättegärna ställa fler frågor här.

Jag gör ett sista försök här inne innan jag går vidare i mina äventyr.
Jag kan ställa ett par frågor om ”feminism” enligt mig som är något att ha.
Feminister brukar använda sig av falsk fakta väldigt ofta så jag frågar dig om du tror något av detta är sant.

1. Kvinnor gör 2/3 av allt arbete på jorden.
2. Bistånd till kvinnor i u-länder hjälper landet bättre än bistånd till män.
3. All världens resurser ägs av män (99% enligt feminister)
4. Män slår kvinnor oftare i relationer
5. Män är större miljöbovar än kvinnor.

Skulle vara roligt att veta hur påläst du är och från vilken källa. Mina källor säger mig att allt detta är falskt och lögn. Detta är bara en bråkdel av ”myter” som finns därute och som används flitigt ända uppe hos högsta hönsen i FN. FYI så har även FN varit med och skapat den första lögnen.

Först vill jag påpeka att jag aldrig har påstått något av detta och inte heller hävdar att jag har kunskap i frågan, så med det överstökat så ska jag alltså berätta vad jag tror om dessa påståenden.

 1. Jag tror nog att det siffran är överdriven. Kvinnor utför nog som grupp mer arbete för mindre pengar än vad män gör, men jag tror inte att vi står för 2/3 av allt sammanlagt arbete som utförs.
 2. Jag tror att det kan stämma eftersom mycket bistånd hamnar i händerna på makthavare, och makthavare är ofta män, speciellt i odemokratiska länder. Jag skulle dock inte hävda att bistånd som hamnar i ”rätt” händer, alltså hos dem som behöver det och inte hos de styrande i ett land, kommer mest män till del.
 3. Jag tror inte att så mycket som 99% ägs av män, däremot tror jag ett män äger mer än kvinnor. Detta eftersom merparten av de rikaste personerna i världen är män.
 4. Jag har läst att kvinnor och män är lika benägna till fysiskt våld. Däremot tror jag att våldet som riktas mot kvinnor ofta är grövre och till stor del sexuellt till sin natur.
 5. Jag tror att kvinnor konsumerar mer än vad män gör, eftersom kvinnor ”shoppar” på ett helt annat sätt än män. Dock så styrs många stora företag av män som därför måste ta mer ansvar än gemene man, men det är en fråga om individer som måste ta ansvar och inte om kön, även om man kunde önska att könsfördelningen hos de styrande var mer jämn. Jag skulle dock aldrig använda vissa mäns makt inom branscher av betydelse för miljö som ett argument för varför män i allmänhet är större miljöbovar.

Vilket antifeministpåstående blir du mest provocerad av?

Framförallt de som rör sig om att jag som feminist skulle tycka att män som grupp alltid förtrycker kvinnor som grupp. Jag anser inte att det rör sig om män som förtrycker kvinnor på det sättet, utan att vi alla lever i en viss struktur som upprätthålls av både kvinnor och män. Jag vet att det finns feminister som verkligen ser världen som att män förtrycker kvinnor, och kvinnor inget hellre vill än att slå sig fria, men så tycker inte jag och det är inget jag vill stå till svars för.

Jag blir också irriterad på de som tror att det bara handlar om kvinnors rättigheter och plats i samhället. Jag vill bryta ner strukturer och könsroller vilket kan komma alla till del, både män som har mer ”kvinnliga” intressen och kvinnor som har mer ”manliga” intressen.

Vad tycker du om Simone Beavoir?

Jag har inte läst något av henne men lite om henne och hennes tankar. Som jag har uppfattat henne så är hon väldigt teoretisk och filosofisk i sina resonemang, vilket kanske inte faller mig i smaken. Jag är betydligt mer intresserad av lite mer jordnära feminism.

när orkar du ta diskussionen och när orkar du inte? d.v.s vilka hjärtfrågor har du inom feminism och vilka lämnar du över till andra?

Om jag orkar ta diskussionen eller inte beror dels på vem jag talar med och dels på dagsformen. Jag argumenterar gärna för saker som jag faktiskt tycker och står för, men är ganska ointresserad av att diskutera med människor som tillskriver mig åsikter jag inte har.

Den feministiska fråga som jag för närvarande finner mest relevant är abortfrågan, och den kan jag diskutera hur mycket som helst, helt enkelt för att jag tycker att den är så jävla viktig. Jag tycker även att prostitution och surrogatmödraskap är viktigt. Men som sagt, det beror mest på vem jag snackar med.

hur är du att diskutera, i det här fallet, feminism med? framhåller du det sakliga med fakta eller går du på känslor och dina egna upplevda händelser mest? blir du upprörd lätt eller håller du dig cool?

Det är ju alltid svårt att säga hur man är i diskussioner. Jag vill såklart gärna hävda att jag är saklig och intellektuellt hederlig, men vet inte om andra delar den uppfattningen. Återigen handlar det mycket om vem jag talar med. Om personen ifråga är intresserad av att lyssna och förstå så lyssnar jag gärna tillbaka, även om jag har hört det dem säger en miljon gånger tidigare (vilket ofta är fallet). Om personen bara vill köra över mig så brukar jag strunta i det, för jag pallar inte bråka med människor.

Jag brukar argumentera både utifrån det jag upplever och observerar i min omgivning och från fakta. När det kommer till prostitution så är jag väldigt påläst, så där kan jag för det mesta leverera något mer substansfullt, på andra områden är jag inte alls lika duktig.

Jag blir ganska lätt upprörd, men av den anledningen så har jag numera börjat välja bort diskussioner som jag kanske skulle vilja ta men som jag vet att jag inte kommer kunna föra med värdighet. Jag tycker att man gör feminismen en otjänst om man inte argumenterar sakligt och väl för den, och därför brukar jag strunta i att argumentera alls om jag inte känner att jag har orken.

8 reaktioner till “Svar på frågorna del 1.”

 1. angående första kategorin, fråga två där. (”Bistånd till kvinnor i u-länder hjälper landet bättre än bistånd till män.”)

  Detta är sant. Och när man pratar om detta pratar man inte om bistånd till makthavare utan när man ger direktbistånd till fattiga. Kvinnor uppfostras till att vara alla andra till lags, till att ta hand om sin familj osv medans män uppfostras till att vara mer egoistiska och tänka på sig själv i första hand (i allmänhet). Om man ger kvinnan maten, pengarna, medicinen eller vad det nu är kommer hon i allmänhet dela med sig av den och på så sätt hjälpa fler än vad män skulle.
  Det är ju såklart tragiskt att det är så men det är ju viktigt att förstå de patriarkala maktstrukturerna även när det handlar om bistånd.

  1. Så kan det säkert vara, jag har inte påstått för eller emot egentligen, bara sagt att jag inte vet.

   Kan du hänvisa till ngn källa?

   1. ”Several patterns emerge from the empirical literature. First, households do not fully pool income, in the sense that the gender of the income recipient matters. Second, higher female budget shares are associated with higher spending on food, higher spending on children, as well as a better nutritional status of children. Third, higher male budget shares are often associated with higher spending on alcohol and tobacco, and sometimes with higher savings” (Does female empowerment promote economic development ? Doepke, Matthias; Tertilt, Michele The World bank)

 2. Women have few or no property rights in many parts of the world. Many women of the world are barred, mostly by custom but sometimes by law, from inheriting or owning the homes in which they live, condemning them and their children to poverty and destitution. Women comprise more than 50 percent of the world’s population, but they own only one percent of the world’s wealth, United Nation statistics say.http://www.un.org/Conferences/habitat/unchs/press/women.htm

 3. Om jag får kommentera vidare på de här ”myterna” som du först skulle besvara så baseras ju uppfattningen om att kvinnor utför 2/3 av allt arbete om hur man definierar arbete. Eftersom det är en gängse feministisk uppfattning att även reproducerande arbete är arbete så är det möjligt (men jag vet inte alls säkert) att man kan tala om så stora siffror som 2/3. Pratar man om lönearbete lär det ju verkligen inte stämma. Men talar man bara om lönerabete som den enda formen av arbete är man ju ganska inskränkt imo.
  När det kommer till den andra frågan så baseras det påståendet på en undersökning man gjorde angående hur microlån tas omhand. Det visade just detta att om microlån enbart tillåts hanteras av kvinnor i en familj så används de till bättre investeringar som leder till en förhöjd levnadsstandard i förhållande till om män tar hand om pengarna. Det handlar alltså inte om generellt bistånd, utan om microlån (som ofta ses som en form av bistånd).
  Påstående 3 är ju överdrivet men har precis som 5an en självklar poäng som baseras på att männen sitter på toppositionerna i samhället.
  Påstående 4 handlar, som du säger, inte om mängd utdelade slag, utan om hur stor skada den andra parten tar.

  dvs, det är inte otroliga myter, det är bara personen i fråga som väljer att omformulera dem från sanningar till osanningar. Inte så intellektuellt hederligt kan man tyck. Pff.

  Saknar dig i övrigt. Ska haffa skype!

 4. ”Framförallt de som rör sig om att jag som feminist skulle tycka att män som grupp alltid förtrycker kvinnor som grupp. Jag anser inte att det rör sig om män som förtrycker kvinnor på det sättet, utan att vi alla lever i en viss struktur som upprätthålls av både kvinnor och män.”

  Hallelujah, you nailed it!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *