Sluta säga att ni är ”emot våld”.

Med anledning av händelserna är Malmö är det många som har uttalat sig om att de som demonstrerade får skylla sig själva för att de blev utsatta för polisens våld. Tydligen så är det skäl för att bli överriden eller slagen av poliser att till exempel skrika, att kasta något, att stå bredvid någon som kastat något, att vara maskerad, att stå bredvid någon som är maskerad eller kanske att vara en person som skulle kunna misstänkas för att vara ”extremist” alternativt stå bredvid en sådan. Kort sagt; att befinna sig på en antifascistisk demonstration, eftersom sådana situationer oundvikligen uppkommer på en sådan.

Jag tycker mig så att säga känna igen denna mentalitet från en annan grej, nämligen mäns våldsutövning och sexuella övergrepp. Män har en tendens att tycka att om de blir ”provocerade” så har de rätt att använda våld eller hot om våld och då kan de gå på i princip hur hårt som helst. Det räcker med ett första berättigade. Och vad mer; eftersom alla vet att det är såhär det fungerar så anses det vara upp till offret att skydda sig genom att inte ge dem den där ursprungliga anledningen. Men, det är klart att den som har en sådan inställning inte drar sig för att leta anledningar. Ibland kanske det är så kallat ”hotfull stämning”, och detta kan vara skäl nog.

Det finns också ett begrepp folk slänger sig med och det är ”fredliga”. Det pratas om att demonstranter är ”fredliga” i motsats till våldsamma då, får en anta. Jag förstår inte riktigt vad som menas med detta. Om en med fredlig menar en person som inte initierar våldshandlingar så an även en sådan nödgas att bruka våld i vissa situationer, till exempel som när polisen attackerar en demonstration. En rörelse kan vara fredlig i betydelsen att en inte vill bygga sin politik på våld, men i vissa situationer känna sig manade att protestera mot ett hot, till exempel fascism eller nazism. Det går inte att ta detta ur sin kontext och dela upp folk i ”fredliga” och ”våldsamma”. De flesta är beredda att bruka våld i vissa situationer, på samma sätt som de flesta inte tycker att det är soft att ge sig in i våldsamma situationer.

Jag har aldrig brukat våld i ett demonstrationssammanhang, däremot har jag gått dit och varit beredd på det. Jag har maskerat mig eftersom jag vet att nazister tar bilder. Jag har klätt mig i svarta kläder för att smälta in i en massa. Detta för att jag vet polisen inte är där för att skydda min rätt att säga min åsikt, utan nazisternas. Jag vet att det kan komma att användas våld emot mig, men det är inte för att jag är våldsam utan för att det används våld emot människor som utnyttjar sin så kallade yttrandefrihet och demonstrationsfrihet i detta syfte.

Jag har inte varit någon exemplarisk demonstrant. Jag har inte alltid gjort som polisen sagt det första som hänt. Det är för att jag tycker att det är viktigare att göra motstånd mot fascism än att värna deras så kallade ”yttrandefrihet”. Jag har förstått att polisen inte delar min åsikt i denna fråga och det bekymrar mig föga. Men den som tycker att demokratiska rättigheter är viktiga borde i minst samma grad försvara min rätt att befinna mig på en plats utan att bli attackerad av polisen själv.

Jag antar att många skulle tycka att en i och med detta gör sig förtjänt av våld. Jag undrar lite vilket demokratibegrepp en människa som resonerar så lutar sig mot. För jag tänker att regeln borde vara att människor anses oskyldiga tills dess att brott bevisats, men i sådana sammanhang kan en tydligen bli straffad endast för att befinna sig på platsen, på en plats där det antas kunna finnas människor som skulle kunna planera att begå ett brott. Det räcker med att ha vissa attribut som flyktigt förknippas med våldsamhet, det räcker med att stå bredvid någon som har sådana attribut, det räcker med att vara på en plats där människor med sådana attribut skulle kunna tänkas befinna sig. Om en går till en demonstration och vet att det är såhär det fungerar, då är det klart en också själv håller en högre nivå av beredskap. Det står mellan det och att stanna hemma, och att stanna hemma för att en är för rädd för att demonstrera låter inte särskilt demokratiskt.

Sluta prata om att ni är ”emot våld”. Det är ett fullkomligt platt och meningslöst uttalande. Det betyder absolut ingenting om det inte definieras och sätts in i en kontext. Om en i ett sådant här sammanhang snackar om att en är ”emot våld” och varken åsyftar polisen, som ju faktiskt skadat flera personer, eller de nazister som tilläts hålla möte för sin vidriga ideologi utan menar de antifascister som blev skadade för att de höll en demonstration mot ett fascistiskt parti, då bidrar en bara till ett samtal där skulden alltid hamnar på antifascisterna. Vad tror ni själva detta leder till? Jag förstår varför avståndstagandet lockar, men jag tycker också att en måste se på vilka premisser och på vems bekostnad detta sker.

Idealet är att en ska vara en gullig och snäll demonstrant, en som får dit för att ”ta ställning”, men håller käft, som gör precis som snuten säger och som bara skyller på sig själv om den bli skadad, som uppdaterar bekymrat på ~*sociala medier*~ om de andra demonstranterna som minsann ANVÄNDE VÅLD eller i alla fall såg ut som att de kanske skulle kunna använda våld, Som läxar upp andra demonstranter om att ”nazister minsann också har yttrandefrihet” (har sett detta sker flera ggr), som är tacksam när snuten tar till våld eftersom de ÄLSKAR DEMOKRATIN SÅ JÄVLA MYCKET. Det är en sådan demonstrant de vill att en ska vara, och det beror på att en sådan demonstrant inte utgör något hot mot den etablerade ordningen. Och av just det skälet så tycker jag inte att jag eller någon annan ska vara en sådan demonstrant.