Det är inte bara könen som begränsas.

Lego blir mer och mer könat precis som allt här i världen. Men när det gäller Lego så tror jag att det absolut största misstaget inte är själv köningen utan begränsningen va barnens fantasi. Legokonceptet bygget ju från början på att man ska bygga ihop saker och ting själv. Visst har det väl alltid funnits grundmodeller av olika slag men fokuset har ändå legat på att barnen använder sin egen fantasi och ombildar. Med åren har det blivit mer och mer specialanpassat Lego. Byggsatserna har blivit betydligt mycket svårare att sammanfoga med varandra och mer och mer fokus har hamnat på de olika karaktärerna i lådorna och diverse specialbitar på bekostan av de flexibla bitarna som man utan problem kan använda i nya byggen. I samma veva har det blivit mer och mer könat och numera finns det speciellt tjejlego. Lego liknar mer och mer helt vanliga dockhus eller miljöer som man får montera själv, både för killar och tjejer. Det är inte meningen att man ska blanda och bygga nytt och det är ju såklart något Lego tjänar på eftersom behovet av att ständigt köpa nytt då ökar.

Jag tänker att könandet och begränsandet av övriga möjligheter är starkt sammanflätade. Ju mer specifika olika leksaker blir, ju mer de antar skepnaden av ett redan färdigt rollspel, desto större blir behovet av att skapa flera olika nischer. Jag hade inte sett något problem i att man kompletterade Legoutbudet med lite tjejigare lådor. Kanske andra färger och mer tjejgubbar i kartongen. Kanske affärer och blommor istället för de så dominerande bilarna. Så länge det var gjort för att blandas med varandra som Lego ju från början var. Jag ser inget fel med att variera utbudet, däremot med att desperat försöka separera världarna med hjälp av annan design på gubbarna och annat namn på produkten som med all tydlighet signalerar att de absolut inte ska blandas.

Könande hänger ihop med en mer allmän begränsning av barnens fantasi. Leksakerna blir inte bara könsspecifika, de får mer specifika användningsområden på alla punkter. Jag tror absolut att även andra möjligheter för barnen har strypts i samma veva som leksakerna har könats och tycker att Lego är ett väldigt tydligt exempel på det. Att det inte bara handlar om att vissa saker och rosa och andra blå utan om ett generellt begränsande.

Jag tror bara att Lego kommer förlora på att de gått bort från sitt grundkoncept till den grad de faktiskt har. Lego är inte speciellt längre, det är bara en otroligt begränsad leksak med det roliga tillägget att man monterar den själv. Utöver det lever företaget på sitt märke och en ide om vad Lago är som inte är korrekt längre. När folk inser detta kommer de troligen sluta köpa skiten.