Taggar inför feministiskt forum!

Alla som är i Stockholm och har tid borde komma på feministiskt forum imorgon i ABF-huset, på Sveavägen 41. Allt är gratis och det verkar vara så himla mycket bra! Jag är så taggad!
Nedan så har jag listat de grejer jag själv ska på. Här finns programmet för den som själv vill skapa sin en uppfattning om vad som är spännande.
10.00 – 11.00 i Kata
Högerextremism som hot mot jämställdheten – erfarenheter och strategier.
Europa upplever en ny våg av högerextremism. Vilka mobiliserar de sina krafter mot? Och framförallt, på vilket sätt utgör högerextremismen ett hot mot jämställdheten? Det är dags att ta hoten på allvar och börja diskutera framtida strategier för att få kunskap om hur feministiska krafter har jobbat med frågorna i andra länder. Vilka metoder har varit mest effektiva och vilka kan man överföra till en svensk kontext?
11.15 – 12.30 i Erlander
Frihet från våld – Våldsförebyggande arbete med genusperspektiv.
I seminariet ges en presentation av våldsförebyggande arbete med unga killar och tjejer ur ett genusperspektiv, vad det innebär i praktiken, varför det är så viktigt att prioritera och vilka möjligheter och utmaningar som finns i detta  kunskapsfält.
12.45 – 14.00 i Kata
Kvinnors roll i dagens demokratirörelser.
Samtal om kvinnors roll och kampen för demokrati i olika delar av världen. Vi diskuterar massmedias spegling av händelser. Det blir även filmvisning.
14.15 – 15.30 i Sandler
Vems historia?
Osynliggjorda, bortglömda i forskningen om arbete och ofta med dåliga arbetsvillkor. Med avstamp i den nyutkomna antologin Arbete & Jämställdhet diskuterar vi villkoren för invandrarkvinnor på arbetsmarknaden i Sverige och varför det behövs en ny historieskrivning.
15.45 – 17.00 i Sandler
The economic Woman.
Den nyliberala visionen om en rationell och egennyttig ”Economic man” dominerar svensk jämställdhetsdebatt, där kvinnors rätt att sitta i bolagsstyrelser prioriteras före goda arbetsvillkor inom vård och omsorg. Gör den vinstsyftande feminismen kvinnorna en björntjänst? Utifrån libertas temanummer om ”Den ekonomiska kvinnan” diskuteras klass och kön som sammanflätade begrepp för att uppnå en verklig jämställdhet som inte utgår från den manliga normen.

2 reaktioner till “Taggar inför feministiskt forum!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *