Boktips för självbildning.

Denna sommar hade jag tänkt ägna åt lite självbildning i politisk filosofi och historia. Jag vet att ni tipsar om böcker då och då, och alla låter såklart jätteintressant, men många försvinner bort bland kommentarerna. Därför vill jag be om boktips. Så tja, om du har tipsat mig innan eller bara har en sjukt bra bok på lager så skriv vilken här och introducera gärna innehållet.

Fett vag förfrågan, jag vet. Men typ böcker om feminism, arbete, ekonomi, samhällsplanering och folkrörelser är fint. Böcker att inspireras av och fördjupa sitt politiska perspektiv med, helt enkelt.

13 reaktioner till “Boktips för självbildning.”

 1. On democracy – Dahl
  Handlar om demokrati ur flera olika perspektiv, problemen med demokrati, det realistiska, en grund att stå på, lättläst och trevlig, en bra definition av demokrati som man kan gå vidare ur senare.

  Demokrati – en jämförande analys – Hadenius
  Även här diskuteras demokrati ur ett rätt grundläggande perspektiv, demokratins framväxt, processer, teorier, de demokratiska institutionerna, politisk organisering, makt osvosv. Lättläst och trevlig.

  Sociologi – Giddens
  Älskar den här boken, den är tjock och innehåller massor. Får en verkligen att tänka mer, djupare, få översikt osv. Minus är att den är dyr. Men det är den fan värd.

  Myt eller verklighet – om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt – Oskarsson och Widmalm (red.)
  Gillar kopplingen mellan ekonomi och politik, på ett fräscht, lättillgängligt och intressant vis. Här presenteras forskning och slutsatser dras, men lämnar ändå plats för många tankar.

  De kursböcker som jag tycker gett mig mest, och som jag själv skulle vilja läsa om igen.

 2. Justice Gender and the Family av Susan Moller Okin!!!!!!!!!!!!!!

  Hon utgår ifrån flera erkända rättviseteoretiker, så som Rawls, och visar hur deras rättvisebegrepp alltid utgår ifrån mannen som norm. Hon kritiserar t.ex. hur de förespråkar distributiv rättvisa i samhället men samtidigt ignorerar familjen som ojämlik institution. Det är nog den viktigaste feministiska bok jag läst, jag tycker att alla borde läsa den.

 3. Serien ”Bildas ismer” är en bra introduktion till olika politiska inriktningar som man kan utgå från: http://libris.kb.se/hitlist?q=L4X0%3A9935277453+OR+L4X0%3A8240996&d=libris&m=10&p=1&hist=true&noredirect=true

  Thomas Laqueurs ”Om könens uppkomst” är en favorit, den handlar om hur synen på kön förändrats genom historien.

  Genevieve Lloyds ”Det manliga förnuftet” handlar om hur filosofin präglats av tanken på det manliga förnuftet. Intressant!

 4. Derek Parfits Reasons and persons ser jag som ett av de senaste årtiondenas viktigaste verk inom de områden av filosofi som har betydelse för politiska tillämpningar (bl.a. problem med koordination av individuella handlingar, ansvar för framtida generationer etc.). Det är en rätt tjock volym med fyra delar, och del I och IV är väl de som är mest direkt relevanta för praktiska frågor. Sedan har det getts ut antologier, Reading Parfit, med folk som har kritiska synpunkter på det han säger.

 5. Trafikmaktordningen, från Planka.nu. Politisk debattbok som trafikpolitiken. Om massbilismen och hur en omställning till kollektivtrafik skulle kunna se ut. Och om hur samhället skulle behöva planeras för att minska onödigt pendlandet. Väldigt intressant, väckte en hel del nya tankar för mig om hur vi utnyttjar det offentliga rummet.

 6. Noam Chomsky; makt lögner och motstånd är en bra presentation av honom. Många tycker att han är lite extrem i sina åsikter och att han skarvar en massa för att få fram sin poäng, men han tar upp samarbetet mellan stat och kapitalism väldigt tydligt, i usa så klart men det går att applicera på svensk politik väldigt enkelt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *