Starta ett bokförlag!

Alltså en grej till som är himla rolig kring alla som är sura över att ”hen” kommit in i Nationalencyklopedin är att uppslagsverket inte ges ut av någon statlig myndighet. Det är alltså en massa typer som sitter och är sura på att ord tryck på oss ”från ovan” för att ett fristående företag valt att ha med det i sin ordlista.

Jag skulle så gärna vilja att den politiskt inkorrekta rörelsen satte igång ett bolag som kunde ge ut politiskt inkorrekta ordböcker och uppslagsverk som motvikt till de fruktansvärda pk-ordböckerna som dominerar! Ordböcker fria från statsfeminism och sådant blaj! Kanske kan de rentav göra egna översättningar av litteratur som är så politiskt inkorrekt som möjligt?