Kyrkiarkat.

Fick en fråga på ask.fm som jag tänkte publicera här också:
Vad tycker du om begreppet Kyriarchy?
Kyriarchy, eller kyrkiarkat som en brukar säga på svenska, är ett begrepp som syftar till att beskriva alla maktordningar tillsammans och hur de samverkar. Jag har främst sett detta begrepp användas av ”humanister” som inte vill prata om specifika maktordningar, men fattat att det används även på andra håll. Nå.
Jag tycker att det kan vara ett okej ord i vissa sammanhang, men har svårt att se att det skulle vara ett begrepp som spelade någon slags framträdande roll i att utveckla teorier om förtrycker. Jag kan förstå varför en säger det om en inte orkar säga ”alla” maktsturkturer så att säga, däremot har jag svårt att se det som en ersättning för att prata om maktstrukturer separat.

Jag tror att det är viktigt att analysera patriarkatet, kapitalismen och rasism separat eftersom det är olika maktstrukturer och hur olika historisk bakgrund. Om en analyserar denna som en enda struktur så blir det ofta ganska rörigt. Även om saker och ting flyter ihop och påverkar varandra så är till exempel kontrollen över kvinnors reproduktiva förmåga en patriarkal företeelse, som förstås bäst utifrån en förståelse av mäns makt och kontroll över kvinnor och kvinnors kroppar.

Sedan samverkar strukturer med varandra vilket också är viktigt att förstå hur det går till, men det gör inte att de flyter ihop till att vara en enda maktstruktur. Jag tror att det är enklare att få klarhet i hur saker samverkar om en har en teoretisk förståelse av strukturer separat innan. Till exempel: insikt om patriarkatets historiska utveckling, från hur det såg ut under feodalismen då produktionen organiserades i familjeenheter och kvinnor var formell egendom till det borgarliga patriarkatat där kvinnor är ”fria” som individer, har också gett mig insikt om hur detta hänger samman med kapitalismens utveckling.

Jag har svårt att de hur ett begrepp som ”kyrkiarkat” skulle ge någon större teoretisk klarhet i frågor om hur världen fungerar. Jag tror att problemet med den här typen av begrepp är att alla försök att beskriva världen blir ett enda stort ”det är komplext”. Givetvis är saker komplexa, och just därför är teoretiska abstraktioner relevanta för att förstå dem.