Ökad militarisering.

Jag läser med bestörtning om polisstyrkan som inkallats för att driva bort de 20 aktivister som omöjliggör för nordkalk att avverka Ojnareskogen. Det rör sig alltså om en insatsstyrka på 70 man, och det är endast förstärkningen.

Nog kan man dra visor om att Nordkalk har laglig rätt att göra det dem gör (enligt nya miljöbalken som nu prövas i ett dylikt ärende för första gången), man kan snacka om att aktivisterna ”ställer sig ovanför lagen” och så vidare, men det borde ringa varningsklockor även hos den mest regelkramande när en stat använder denna typ av insatser mot sin egen befolkning.

Fältbiologerna är liksom ingen terroristcell, det är en fredlig aktivistgrupp. Att sätta in den typen av polisstyrka mot ett sådant mål är bara orimligt, och tyder på en ökad militarisering från polisens sida. Det handlar om att slå ner politiska konflikter med statligt våld.

Jag tycker givetvis att ärendet ska prövas i högsta domstolen innan Nordkalk får avverka. Det tycker jag är rimligt när det är en ny lagstiftning som ska prövas, speciellt om den upprört folklig protest och om naturvårdsverket också har invändningar mot projektet.