Mixade (man, kvinna) äktenskap.

Det har kommit till min kännedom på sista tiden att det finns något som kallas mixade äktenskap, alltså män och kvinnor som ingår äktenskapsavtal med varandra på samma premisser som inom vanliga äktenskap. Detta kallas även för heterosexuella äktenskap. Jag har längre försökt tänka att det inte är min sak att lägga mig i, men på sista tiden har det blivit alltför närvarande i mitt liv för att jag ska kunna fortsätta undvika ämnet. Droppen kom när en av Sveriges största bloggare valde att ingå i ett mixat äktenskap, jag tänkte att denna trend är för omfattande för att kunna ignoreras längre.

Jag frågade på twitter vad folk tycker om mixade äktenskap, så nu tänkte jag redogöra lite kort för reaktionerna.

mixade äktenskapFörvirring uppstod hos en del! Är det ens lagligt? Jag frågar mig om det verkligen finns någon demokratisk förankring i detta beslut, när människor går omedvetna om att det förekommer. Vilka som ingår äktenskap med varandra är en angelägenhet för hela samhället! Vi kan inte acceptera en ordning där alla medborgare inte har fått säga sitt om saken!

mixade äktenskap1 mixade äktenskap2Andra uttryckte sig accepterande inför fenomenet, och vissa motiverade det med rättighetsargument. ”Alla har väl rätt att gifta sig med hen de älskar” är ett inte helt ovanligt argument. Frågan är om det verkligen kan ses som en mänsklig rättighet att gifta sig. Ingen hindras ju från att leva tillsammans bara för att en inte är gift, och äktenskapet medför en massa fördelar. Frågan vi måste ställa oss är om vi verkligen vill uppmuntra en företeelse såsom mixade äktenskap.

mixade äktenskap3 mixade äktenskap6 mixade äktenskap7Många lyfte fram de risker som finns för framförallt kvinnor i mixade äktenskap. Även om vi inte säkert kan säga att alla mixade äktenskap se ut såhär så kan vi konstatera att det verkar finnas en omfattande risk för att kvinnor blir slagna av sina partners och kanske rentav dör. Är det rimligt att en såhär farlig företeelse accepteras och till och med uppmuntras i såväl tidningar som på bloggar?

mixade äktenskap10Det är också viktigt att inte låta sig dras med i bilder av lyckade mixade äktenskap, det är som sagt svårt att veta vad som sker i hemmet. Kan vi ha den risken i samhället?

mixade äktenskap8 mixade äktenskap9mixade äktenskap11Många lyfte fram det faktum att många barn lever i dessa mixade äktenskap. Rättighetsargumentet är ju svårt att applicera här, visst att vuxna människor kan anses ha rätt att göra som de vill, men ska barn verkligen tvingas in i detta? Jag tycker att frågan borde utredas ordentligt innan vi tillåter barn i mixade äktenskap. Är det verkligen rimligt att låta barn växa upp i en miljö med så hög risk för förtryck och våld som i ett mixat äktenskap?

mixade äktenskap12 mixade äktenskap13Sist men inte minst så bör vi diskutera hur stor plats detta ska tillåtas ha i offentligheten, om det nu ska vara tillåtet. Är det verkligen okej att de visar upp sig öppet på stan? Hur påverkar det andra människor? Vissa kan uppleva det som kränkande. Även om vi kommer fram till att det är en rättighet att få gifta sig med den en älskar så kanske det inte är önskvärt att företeelsen sprider sig. Det handlar om skademinimering, och det är mycket viktigt att tänka på i dessa frågor. Dessutom kan en se detta som ett sluttande plan, om vi nu börjar tolerera de mixade äktenskapen, vad kommer härnäst?

Redan idag så syns de mixade äktenskapen på väldigt många olika ställen, tidningar och bloggar är bara två exempel. Är detta verkligen ett sunt ideal att sprida? Borde inte staten ta sitt ansvar och utreda frågan ordentligt eller i alla fall informera om riskerna?