Ingen demonstration är opolitisk.

En sak som blossade upp i hela den där Pridedebatten för några dagar sedan var bruket av ordet ”opolitisk”. Vissa menade att Pride utgav sig för att vara ett opolitiskt arrangemang. Det är ett väldigt märklig uttalande för Pride är väldigt politiskt. Det är ju i högsta grad en politisk fråga, det där med HBT-personers rättigheter. Det är inget som man bara tycker i tystnad utan i allra högsta grad något som påverkas av den politiska agendan.

Däremot är arrangemanget inte partibundet, och det är en helt annan sak. Politik är inte detsamma som att det finns ett parti som driver frågan eller att det är upp på den partipolitiska agendan. Folk blandar dessvärre ihop detta väldigt ofta ändå och det bekymrar mig. Plötsligt anses saker sämre om de är ”politiska”, det vill säga om de tar ställning på höger/vänster-skalan.

I princip alla demonstrationer som genomförs är på ett eller annat sätt politiska, jag kan faktiskt inte komma på ett enda exempel på en demonstration som inte är det. Att man inte vill ha med de partier och partibundna ungdomsförbund som inte delar ens agenda på demonstrationen betyder inte att den är partipolitiskt bunden, man behandlar helt enkelt politiska partier på samma sätt som man skulle behandla vilken organisation som helst.

Partipolitiskt obunden innebär inte att man aldrig får ta ställning för eller emot ett visst partis politik, det innebär bara att man inte för ett givet partis talan utan talar för en sakfråga eller för ett politiskt perspektiv man inte upplever representeras av ett givet parti. Opolitisk däremot är något helt annat, typ powerpuffpinglorna.