Talet om konkurrenskraft döljer människorna.

Jag är i grund och botten helt enig med åsikten att Sas inte ska få statliga subventioner. På samma sätt borde all flygtrafik sluta subventioneras. Vad jag däremot tycker är osmakligt är talet om ”konkurrenskraft” i sammanhanget. Sas har mycket dyrare priser än andra bolag. Det finns säkert flera förklaringar till detta, men en av dem är de anställdas villkor. På bolag som Ryan Air så är en stor del av personalen bemanningsanställd och lönerna är lägre.

Nu tror jag själv inte att folk som köper flygbiljetter kommer att tänka på detta, utan jag tycker såklart att lagstiftning är den enda rimliga lösningen. Vad jag däremot stör mig på är hur folk talar om konkurrenskraft, priser och så vidare som något som vore helt frikopplat från verkligheten. Att de helt enkelt bara konstaterar att Sas ”är dyrare” utan att fundera på vad det är som skapar denna prisskillnad.

Inte alltid, men ofta, är den som får betala priset för den billiga flygresan, tröjan eller vad det nu är, en arbetare. Att helt frånta dem och deras villkor ur diskussionen när vi diskuterar flygbolagen är orimligt. Det är att täcka över människors situation i en diskussion som kretsar kring prislappen på den slutliga flygbiljetten.

Alla som har makt har också ansvar.

Stor förvirring har uppstått kring mitt inlägg om Sas och deportationerna. Jag vill påpeka att det jag förespråkar i inlägget för ovanlighetens skull är konsumentmakt, vilket jag annars brukar ogilla starkt. Jag förväntar mig inte att Sas ska ta ställning ut ur intet, utan inser såklart att de kommer fortsätta flyga människor mot deras vilja om de inte kan förlora något på det. Därför tycker jag att man ska låta företaget veta att deras potentiella kunder kan komma att ändra sina konsumtionsbeslut om Sas fortsätter med deportationer. Detta är inte vad jag tycker ska vara Sas åsikt, detta är min åsikt som jag kommer att anstränga mig för att få Sas att anpassa sig efter. Jag skiter fullständigt i vad Sas tycker om flyktingar, det jag bryr mig om är huruvida de medverkar till att deportera människor eller inte.

Vissa menar att Sas omöjligt kan sätta sig in i varje enskilt asylärende och avgöra om deportationen är rimlig eller inte. Nej, det har jag inte heller sagt att de bör göra. Vad jag har sagt är att människor som bryr sig om att människor inte tvingas lämna landet mot sin vilja ska utöva påtryckningsarbete. Min åsikt är att vi över huvud taget inte ska deportera människor, alls, och därför tycker jag inte att Sas någonsin ska hjälpa till med verkställandet av sådana beslut. Någon annan kanske tycker att flyktingpolitiken som förs idag är bra, och då är det givetvis orimligt att försöka motverka resultatet av den. Vissa kanske tycker att deportationer är rätt, men inte på de grunder som sker idag. Då kan en försöka påverka Sas till att inte möjliggöra deportationer tills vi har en bättre flyktingpolitik. Var och en avgör såklart själv hur en tycker att Sas ska agera och ägnar sig åt påtryckningar utifrån det. Att det är en svår fråga gör i sig inte att en inte ska försöka påverka alls.

Vissa menar att det är migrationsverket som har ansvar, inte Sas. Det stämmer visserligen att migrationsverket har det yttersta ansvaret i alla utvisningsfrågor, men faktum är att Sas i detta fall aktivt medverkar till och dessutom profiterar på att möjliggöra deportationerna. Jag håller med om att en ska lägga ansvaret där det hör hemma, men i en enskild fråga så måste en välja de påverkanskanaler som är tillgängliga.

Ojnareskogen är ett exempel på hur en kan välja att bedriva påverkansarbete. I fallet har det varit tre olika aktörer inblandade. Dels Mark- och Miljööverdomstolen som har tillåtit brytningen (med grund i den nya miljölagstiftningen som regeringen och riksdagen såklart är ansvariga för), dels företaget Nordkalk som vill bryta marken och dels avverkningsföretaget Mellanskog som hade i uppdrag att avverka skogen innan kalkbrytningen kunde börja. En kan anse att de som har mest egentligt ansvar är Nordkalk och Mark- och miljööverdomstolen, men faktum är att det var påtryckningar mot Mellanskog som i slutänden ledde till att avverkningarna sköts upp till efter beslut från Högsta Domstolen. Mellanskog är i sammanhanget en uppdragstagare men i egenskap av ett av landets största avverkningsföretag så har de faktiskt ett reell makt i situationen eftersom de är svårtutbytbara. Och med makt kommer ansvar. Jag tycker att en bör kräva att företag tar detta ansvar.

Vem som har det ”yttersta ansvaret” är enligt mig i sammanhanget en ganska irrelevant fråga. Vi har en situation där människor utvisas på enligt mig felaktiga grunder. För att verkställa dessa utvisningar så krävs det en mängd olika aktörer och jag tycker att vi ska försöka påverka de aktörer som är inblandade i den utsträckning det är möjligt. Vi har en situation där alla skyller på varandra, alla tycker att någon annan har det ”yttersta ansvaret” men sanningen är att alla har ansvar. Politikerna som stiftar lagarna som ligger till grund för besluten, migrationsverket som uttolkar lagarna, gränspolisen som verkställer utvisningsbesluten, Sas som möjliggör detta och i slutänden även du och jag som ser på när detta sker.

Att få Sas att ändra sig i denna fråga skulle inte i sig ändra migrationspolitiken, men det skulle i hög grad försvåra för besluten att verkställas och därför göra att många flyktingar vann tid under vilken politiken skulle kunna förändras. Det skulle även kunna finnas en politisk sprängkraft i ett sådant beslut från Sas sida, att olika aktörer tar ställning är alltid en bra signal. Det viktiga är att inte låta någon aktör sjunka in i den bekväma ”det är inte mitt ansvar”-mentaliteten. Alla som har makt har också ansvar.

Pressa Sas.

Arenius blogg såg jag följande printscreen från Sas Facebooksida angående detta att Sas är med och flyger iväg tvångsdeporterade flyktingar:

Jag har ju innan skrivit om detta med företagsansvar innan och landar väl i princip i slutsatsen att det suger när företag ba: ”vi har inget ansvar, vi gör det som efterfrågas av våra kunder (dvs de som betalar)”. Det är så världsfrånvänt, cyniskt och vidrigt. En så uppenbar bild av att kapitalintressen tillåts styra över moral. Okej om Sas faktiskt tog ställning för deportationerna, det hade i alla fall varit ett ställningstagande. Nu är det bara ett ickeställningstagande som utmynnar i något slags likgiltigt deltagande i detta vidriga system. En slags antimoral, helt enkelt.

Men det värsta är nog ändå att Sas kallar de som ska deporteras för sina ”kunder”. Nu är det såklart så att den egentliga kunden är den myndighet om verkställer deportationerna eftersom de är de som sitter på kapitalet, men i sitt svar så verkar Sas låtsas att de deporterade är kunder som vilka som helst. Jag tror för det första inte på det, jag tror helt enkelt att Sas är ganska medvetna om vilka flygningar som innehåller personer som deporteras och jag tror även att det i många fall vidtas specialåtgärder på dessa resor. Det lär väl knappast vara så att gränspolisen bara köper ett par flygbiljetter på vilket plan som helst och sedan sköter det som vilken jävla semesterflygning som helst? Där mitt bland semesterfirande barnfamiljer, affärsresande och så vidare så sitter det ett gäng utvisade flyktingar som deporteras med poliseskort. Inte en chans.

Nu flyger jag själv sällan så effekterna av min bojkott lär bli noll och intet, men jag tycker att den som planerar flygresor i framtiden bör undvika att åka med Sas. Jag tycker även att ni bör twittra och blogga om saken, mejla Sas och så vidare. Avverkningen av Ojnareskogen lyckades trots allt skjutas upp med hjälp av påtryckningar mot avverkningsbolaget Mellanskog, kanske går det även att få Sas att tänka om genom att visa att även om de inte själva tycker att de har ansvar (när gör företag någonsin det) så tycker deras kundunderlag det.