Det sunda förnuftet är patriarkalt.

IMG_20130908_172705Ibland hänvisar människor till så kallat ”sunt förnuft” när de ska leda olika saker i bevis. ”Sunt förnuft” brukar ofta leda till åsikter som att det inte finns något patriarkat eller rasism, att det är schysst om världen fortsätter se ut precis som den gör och liknande konservativa åsikter. Ofta ställs det sunda förnuftet i motsats till att göra saker ”komplicerade” eller ”överanalysera”, som det ju brukar heta när människor typ försöker problematisera något i det här jävla samhället istället för att bara jamsa med.

Det sunda förnuftet är, precis som allt annat i den här världen, patriarkalt, kapitalistiskt och så vidare, och extra mycket så eftersom det bygger på att inte tänka efter. Att acceptera ”sunt förnuft” som någon slags förklaring eller skäl till någonting är för det mesta att rakt av acceptera den rådande världsordningen och ideologin.

När människor bara går på känsla när de ska komma fram till vad som är bra och inte så går det oftast åt helvete, hur vi uppfattar världen är liksom såpass ihopkopplat med hur det rådande samhället ser ut. Utan kritiskt tänkande kommer en ingenstans, och ”sunt förnuft” är väl i princip motsatsen till allt vad kritisk tänkande heter.