Rättvis transparens.

Rent principiellt har jag inget emot att man visar upp hur stor del av priset som består av moms genom att skriva ut priset exklusive moms i butiken och lägga på momsen i kassan som Annie Lööf har föreslagit. Framförallt tycker jag att de ska vara upp till butiksägaren själv att avgöra hur hen väljer att redovisa priset (dock att det då står om det är inklusive eller exklusive). Redan idag får man ju generellt (alltid?) ut momssumman på kvittot.

Men om frihetsivraren Annie Lööf nu vill tvinga alla butiksägare att skriva priserna exklusive moms i butiken även om kunderna ogillar tilltaget så tycker jag även att man i konsekvensens namn ska redovisa vad saker som t.ex. sjukvård, skola, förskola och infrastruktur hade kostat om man inte hade betalat skatt i ett land. Det tycker jag vore bra.

Att skattesystemet är transparent för medborgarna tycker jag är utmärkt, men det måste i så fall gå båda vägarna. Man ska få ses både från var skatten dras och till vad den används.