Att se saker ur ett strukturellt perspektiv är att se till grupper, inte individer.

Det har riktats kritik mot min feministskola för att jag delat upp konsumtion i manligt och kvinnligt. Jag förstå denna kritik, jag var otydlig med vad jag menade i min text. Till skillnad från den om mäns våld mot kvinnor där jag braskade som en galning för att ingen skulle kunna missuppfatta ens med god vilja.

Givetvis konsumerar kvinnor andra saker än smink och kläder, och det finns såklart även män som konsumerar smink och kläder. Vad jag syftar till i min text är den stereotypa bild som finns av kvinnors och mäns konsumtion.

Varför vill jag dela upp det då? Handlar inte feminism om att se bortom könen?

Jo, det gör det. Men för att ses bortom könen så måste man först se vad som skiljer könen åt. Inte bara i hur dem verkligen är, utan hur de behandlas i populärkultur, media och verkliga livet. Därför kan det vara relevant att tala om mäns och kvinnors konsumtion, för att det faktiskt finns olika bilder av den och olika mönster kring den.

Min poäng är att man anklagar stereotypt kvinnlig konsumtion så fort man ska snacka om överkonsumtion och därför får det att framstå som att kvinnor generellt är större miljöbovar. Sen är verkligheten såklart med komplex, så är det alltid. Jag fattar att kvinnor också är individer, men när man snackar strukturer så snackar man om grupper med människor, inte om enskilda individer. Det är liksom det som är grejen någonstans. Att anlägga ett strukturellt perspektiv på frågan, och inte ett individuellt. Det kan andra människor göra så bra åt mig.

2 reaktioner till “Att se saker ur ett strukturellt perspektiv är att se till grupper, inte individer.”

  1. Har du tänkt på att dom som säger att; ni ska ju se bortom kön! Era ”manshatare”! Är samma personer som hejar på Pär Ström när han raljerar om kvinnor? Lustigt det där…

    När dom menar ”se bortom kön” så menar dom egentlige: låt om oss snacka skit om kvinnor som grupp och hylla män. Och vi ska absolut inte tala om maktstrukturer och kön.

    Detta är min erfarenhet av dessa personer i alla fall.

  2. Jag tycker att din text var väldigt tydlig. Att inte förstå varför du gör uppdelningen av könsstereotyperna, visar ju mer på folks ovilja att se att strukturer existerar. Konsumtionskritiken upplever jag ofta riktas till mode och kvinnor explicit. För hur ofta tvingas män svara på kritik mot mode-konsumtion? Och hur ofta kritiseras konsumtionen av teknink-prylar? Väldigt sällan vill jag påstå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *