Drogpolitik.

Jag skrev ju innan om detta med gratis droger till tunga missbrukare som läkemedel och här är en artikel om hur det har gått när man har prövat den modellen i Danmark. Tydligen så har resultaten varit övervägande positiva. Missbrukarna har i hög grad deltagit i andra aktiviteter, ägnar sig mindre åt brottslighet och upplever överlag att deras livskvalitet höjts.

Man kan tänka sig att de som väljer att delta i detta program är personer som ligger relativt nära att vilja bli fria från missbruk och i högre grad delta i normalt samhällsliv. De personer som inte är intresserade av sådant lär inte signa upp sig på att två gånger om dagen komma till en lokal och bruka droger under uppsikt, det förefaller orimligt i mina ögon. Om jag har rätt i min uppfattning så innebär detta ett perfekt steg på vägen till att på allvar försöka bli drogfri.

Men även om det nu inte är så att detta kommer göra folk mer benägna att bli drogfria så ser jag det som oerhört viktigt att även den som har drogproblem och saknar kraft att sluta ska kunna leva ett värdigt liv. Dessutom tror jag att det är lättare att få människor benägna att sluta om ingången i det hela är mjukare, det vill säga att man först får tid att etablera en kontakt med personer och de instanser som kan tänkas hjälpa en ur missbruket till slut.

Som tur är tror jag verkligen att detta är på väg, många börjar inse att den orimliga drogpolitiken måste få ett slut. Jag talar här alltså inte om någon legalisering utan enbart om att behandla även missbrukare som människor och ha en lösningsinriktad syn på drogproblematik, inte en dogmatisk nolltoleransagenda.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *