Leveransplikt.

Läser denna proposition om leveransplikt för elektroniskt material:

I propositionen föreslås en lag om leveransplikt för elektroniskt material. Förslaget innebär att ett pliktexemplar ska lämnas till Kungl. biblioteket av elektroniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk. Detta gäller dock bara elektroniskt material som rör svenska förhållanden och som publiceras antingen med grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, men inte med frivilligt grundlagsskydd till följd av ett utgivningsbevis, eller av massmedieföretag.

Jag är absolut inte bevandrad när det kommer till myndighetssvenska men som jag tolkar denna text så handlar det alltså om att de texter som publicerar för allmänheten på internet ska omfattas av samma plikter som papperspublikationer, vilket alltså innebär att man ska lämna i ett exemplar till Kungliga biblioteket där allt sådan lagras. Jag utgår från att till exempel en blogg har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen, något annat vore ju märkligt. Innehållet kan väl även anses röra svenska förhållanden, speciellt i en blogg som denna som mestadels berör svensk politik.

Innebär detta att jag kan bli tvungen att skicka in ett exemplar av alla texter jag skriver till Kungliga biblioteket. Det förfaller orimligt, men det är så jag tolkar texten. Det finns inte heller något i resten av propositionen som får mig att göra en annan tolkning.

Men alltså, det kan ju bara inte vara så att man som bloggare blir tvungen att lämna in exemplar av alla sina texter till Kungliga biblioteket? Det vore ju bara nipprigt, helt ärligt talat. Så vad är det som säger att vi inte faller under denna lagstiftning? Kan någon förklara detta?

6 reaktioner till “Leveransplikt.”

 1. Läs pdf-dokumentet på den aktuella sidan, där propositionen beskrivs mer i detalj. På s. 19 sägs att ”filer som publicisten avser att låta fortlöpande ändra eller komplettera, t.ex. wikiwebbplatser, bloggar och chattar”normalt inte skall omfattas.

  1. Dessutom sägs ju att det inte skall gälla när man skydd av yttrandefrihetsgrundlagen med frivilligt utgivningsbevis, så det är främst medieföretag, redaktioner och liknande som kommer att påverkas.

  2. Såg det, men funderade på om det inte bara gällde när det är själva inlägget/artikeln som ändras. I en tidning så ändras ju t.ex. också innehållet hela tiden iom att det byggs på, precis som i en blogg.

   1. Ja, man kan väl betrakta en blogg som en fortlöpande fil (och man får väl förmoda att det är så de tänker, när de tar upp just bloggar som ett paradigmexempel). Som jag, och Alex nedan, lade till sedan skulle ju privata bloggar och hemsidor normalt inte beröras i vilket fall.

 2. Dessutom är ”grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen” i det här fallet en förenkling. Det som egentligen gäller är:

  ”Skyldigheten enligt första stycket gäller dock bara om
  1. tillgängliggörandet haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 6 § eller 9 §
  första stycket yttrandefrihetsgrundlagen, eller
  2. ett företag som yrkesmässigt låter framställa elektroniskt material
  eller andra yttranden har låtit framställa det elektroniska materialet och
  tillgängliggörandet har skett på det sätt som avses i 1 kap. 9 § första
  stycket yttrandefrihetsgrundlagen av framställaren eller av ett företag för
  yrkesmässigt tillhandahållande av elektroniskt material eller andra
  yttranden.”

  Du omfattas varken av YGL 1:6§ eller 1:9§ då du inte kan anses vara ett företag, en redaktion för en periodisk tidskrift och dessutom har din blogg få likheter med en radiosändning vars starttidpunkt inte kan påverkas av mottagaren.

  Beroende på storleken av ens ego skulle man även kunna snegla på 6§ (Obetydligt innehåll) i lagförslaget, utan några vidare insinueringar från min sida ;).

  1. Jojo, det utgick jag fran fran forsta borjan att ingen skulle bry sig om min blogg. Ville mest veta hur det sag ut rent juridiskt. Tack for klargorelsen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *