Om att ”bevisa” patriarkatet.

Ibland tycker folk att en ska ”bevisa patriarkatet”.

Problemet är att ”patriarkatet” inte kan ”bevisas”. Patriarkatet är liksom inte en grej, det är en förklaringsmodell (eller snarare en mängd olika modeller) som används för att förklara vissa fenomen.

Vi konstaterar: kvinnor har lägre löner, kvinnodominerade yrken nedvärderas, kvinnor utför mer arbete men äger ändå mindre av jordens resurser, nästan all egendom ägs av män, kvinnor är med våldsutsatta, mer rädda, blir utsatta för mer sexuellt våld, tas mer sällan på allvar, har lägre representation i makthavande församlingar, representeras mer sällan som hela människor i kultur, objektifieras oftare och så vidare och så vidare. Omvänt så är män mer våldsamma, står för en högre andel av brotten i samhället, utför mer sexuellt våld, begår fler våldshandlingar i hemmet, utför mindre arbete, äger mer resurser, tar mindre ansvar för hem och barn, får högre lön och så vidare. Alla dessa saker är mätbara, och det finns också statistik på många av områdena lätt tillgänglig i SCB:s utmärkta rapport På tal om kvinnor och män.

Så intressant ändå, att det finns ett så genomgående mönster i detta samhälle!

Vi frågar oss: hur förklarar vi detta? Det görs hela tiden försök att förklara det utifrån biologiska skillnader, men dessa skillnader är inte så stora att de kan förklara allt. Vidare så finns det omfattande belägg för att själva ”könsrollerna”, alltså de attribut som brukar kopplas samman med kön och anses vara biologiskt kodade, inte är något fast varken över tid eller geografiskt. Det som framstått som manligt kan plötsligt bli kvinnligt och tvärtom.

Det verkar alltså rimligt att anta att det inte är en fråga om biologiska skillnader utan om en samhällsstruktur. Denna samhällsstruktur har vi valt att kalla patriarkatet.

Det finns inom feministisk teori väldigt mycket skilda meningar om vad patriarkatets faktiskt innebär, hur det fungerar och ser ut. Som radikalfeminist anser jag att patriarkatet framförallt handlar om familjeförhållanden, om att det är det som är själva grunden för mäns makt. Andra feminister tycker annorlunda. Detta är påståenden som inte kan ”bevisas” rakt av, utan det är en fråga om en teori som skapas utifrån många olika fragment. Precis som det alltid är med vetenskapliga teorier. Det är bara modeller för att beskriva verkligheten, för att kunna göra förutsägelser. Och teorin om patriarkatet står sig väldigt bra när det kommer till detta. Vi kan, utifrån denna modell, till exempel förutsäga att en kvinna i en heterosexuell relation troligen kommer utföra mer hushållsarbete. Och se, det stämmer också i de flesta fall!

wpid-img_20141204_113519.jpg

Nå, frågan om män accepterar patriarkatets existens är väl egentligen ganska oviktig, för vår frigörelse bygger inte på deras välvilja. Hur som helst tror jag att det finns en poäng i att sluta tänka att vi ska ”bevisa” patriarkatet i ett svep. Det är inte så vetenskap fungerar, och det är inte heller relevant för vår frigörelse.

En kommentar till “Om att ”bevisa” patriarkatet.”

  1. Fanny citat:

    ”Patriarkatet är liksom inte en grej, det är en förklaringsmodell (eller snarare en mängd olika modeller) som används för att förklara vissa fenomen.”

    Ska kommentera här generellt och säga att dagens samhället,enligt Min mening, behöver totalt nya och mycket enklare modeller för t ex gruppdynamik, positivt och negativt samarbete mellan människor, konkurrens (positivt och negativt där också), makt-konstellationer (samma plus-minus-pol där) med mera, med mera. Om jag skulle plugga till den överblick som jag har LITE utav idag så skulle jag få spendera resten utav livet i skolbänken i xx-antal ämnen…. och till vilken nytta då när jag är 65 och inser att jag ändå inte fick den överblick jag sökte? Nej, här behövs enligt min mening helt nya modeller som vem som helst kan förstå MEN också ha friheten att göra sin egen tolkning utav och kunna påverka omvärlden med pga modellerna skulle ha ett sådant utrymme (dock skulle nog konsensus råda om en hel del saker). Javisst… utopiskt utav bara fasen men jag saknar ”korrekta överblicksmodeller” s a s som förklarar saker och jag vet att jag inte är ensam om att sakna dessa! Jag tror att sistnämnda är det som gör att många (inte alla men många) missar att det faktiskt finns maktkonstellationer i vårat samhälle OCH i våran värld som inte ska finnas där.. som faktiskt stör balansen i hela mänskligheten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *