Polisen måste kritiseras.

Det är intressant det här. När en kritiserar polisen får en alltid ett gäng kommentarer i stil med ”men vad vet du om deras arbete???”. Inte så mycket faktiskt, då jag inte är utbildad polis, men jag vet att deras syfte är att upprätthålla lag och ”ordning” och att de gör detta på demokratisk grund. Detta måste ju ge mig rättigheten att säga något om deras arbete? Det är ju trots allt så att jag är en av dessa medborgare från vilka polisen hämtar sin legitimitet. Det är ju inte som att polisen är någon slags ideell organisation, utan det är människor som har fått extra befogenheter för att upprätthålla demokratiskt fattade beslut.

Jag vet inte allt vad polisen gör, och mycket de gör är säkert fint och bra, men jag vet också att polisen i många fall gör jävligt keffa saker. Till exempel: misshandlar människor som uttrycker missnöje kring polisens agerande, som nu under Pride. Det handlar liksom inte om att de ”avhystes” lite snällt utan om att de blev attackerade och fick pepparsprej i ansiktet.

Eftersom jag saknar full kunskap om polisen och polisens metoder så kritiserar jag det jag ser, i det här fallet poliser som använder våd mot personer som gått med poliskritiska plakat. Att jag inte har hela bilden gör inte att jag inte kan kritisera det som från min synvinkel verkar vara ett maktmissbruk. Om det finns omständigheter som gör min tolkning fel så kan dessa läggas fram i ljuset, istället för att rakt av säga ”du har ingen rätt att ha en åsikt, för du vet inte allt om polisen”. Så jag har ingen rätt att ha en åsikt om hur våldsmonopolet som teoretiskt existerar på bland annat mitt mandat utövas?

För grejen är, att vi kan inte lita blint på polisen. Polisens metoder måste genomlysas, granskas och kritiseras. De sitter på en jävligt viktigt post i samhället. Att enskilda personer saknar full kunskap om polisen gör inte att vi inte kan eller bör kritisera dem, bristen på kunskap är ju rentav ett av huvudproblemen. Det funkar inte att ha en organisation som är sjukt otransparent, och sedan mena att den inte går att kritisera just på grund av detta.

Om en tror att polisen gör allting rätt är en faktiskt mest bara väldigt väldigt naiv. Vi måste se den inneboende risk för maktmissbruk som alltid finns när en har en organisation likt polisen och vi måste försöka stävja den risken genom att ständigt uppmärksamma övertramp, ständigt efterlysa mer transparens. Och framförallt; vi måste alltid alltid håla polisen ansvarig för de övertramp de gör sig skyldiga till. Ty de är, i tjänst, inga ”vanliga medborgare”.

En vän blev kallad ”jävla blatte” av en väktare, tyvärr hade hen inget våldsmonopol i ryggen.

Angående våldsmonopol.

För några veckor sedan blev en vän till mig kallad ”jävla blatte” av en väktare. Tyvärr hade hen inget våldsmonopol i ryggen som stöttade henom, inga speciallagar som tillät henom att ”omhänderta” någon eller bruka våld. Tvärtom, om hen hade visat någon form av ilska inför orden så hade hen troligen blivit omhändertagen på grund av ”aggressivitet” eller avhyst från platsen, ty sådan var situationen.

Vissa menar att polisen, som alla andra, ska ha rätt att skydda sig mot tillmälen. Nå, det må vara sant, men de kanske inte ska använda sina befogenheter i sin polisroll för att hantera personliga vendettor.Vanliga medborgare har inte den möjligheten, varför ska då vissa ha det bara för att de råkar ha ett visst yrke.

Jag vet att situationen jag refererar till överst rör sig om en väktare och inte en polis, men problematiken är densamma. Våldsmonopolets befogenheter måste användas med yttersta försiktighet, och minsta överträdelse måste fördömas och hanteras.

Man kan väl slingra in sig hur mycket som helst i att kille kanske var full och att han kanske var aggressiv, att det kanske var polisens plikt att omhänderta honom. Men bevisbördan här ligger på polisen, polisen måste visa att de agerade rätt utifrån sitt uppdrag och inte bara använde sina befogenheter för att de personligen hade blivit kränkta.

Mer om polisen.

Polisen är tydligen ett ämne som upprör en massa reaktioner, mer än vad jag förväntade mig. Nå, det är bara intressant. Jag tänkte försöka bemöta de vanligaste invändningarna.

  • Killen var en fara för sig själv och andra för att han (troligen) var mycket berusad och aggressiv.

Så kan det mycket väl ha varit, men då hade de ju kunnat skriva det istället. I facebeookposten ges det väldigt tydligt uttryck för att det hela var en hämndaktion från polisens sida. Det kan ha varit annorlunda och att facebookposten bara var extremt klumpigt formulerad eller ren lögn, men den är för det första det enda vi har att gå på i sammanhanget och oavsett hur situationen tedde sig så visar det liksom triumfatoriska sättet tonåringens nederlag beskrivs på på en viss syn på det hela som jag ogillar. Om fallet var annorlunda så borde polisen genast gå ut leverera en förklaring.

Visst kan folk bli omhändertagna för att de är för fulla eller aggressiva men det finns ingenting i situationen som pekar på att så var fallet. Att skrika ”fuck the police” är inte särskilt aggressivt enligt mig, snarare ett uttryck för lite omogen tonårsrebelliskhet, vilket visserligen kan upplevas som fånigt och icke önskvärt men som knappast är ett lagbrott.

  • Det är polisens skyldighet att omhänderta dem som begår lagbrott.

Att vara full är inget lagbrott, inte ens som 16-åring. Att ha sprit på allmän plats kan vara otillåtet men det brukar för det mesta endast straffas med att innehållet omhändertas/hälls ut. Att skrika ”fuck the police” kan möjligen ingå under brottet ”förolämpning” men jag tvivlar på att det var brottet i sig som ansågs problematiskt, snarare att det vände sig mot polisen. Dessutom har det, som jag förstått det, inte tilldelats tonåringen någon anklagelse om brott.

  • Personen i fråga var en snorunge som borde lära sig veta hut.

Jag tycker att den här inställningen är djupt osmaklig till att börja med. Detta rör sig om en tonåring som står i ett otroligt underläge i förhållande till polisen. Hela idén om att man godtyckligt ska ”straffa” människor på detta sätt, inte genom rättsprocess utan genom att utnyttja sina befogenheter, tycker

Det är inte polisens jobb att uppfostra människor. Dessutom är det ett betydligt större problem att polisen missbrukar sin makt än att 16-åringar är oförskämda. Troligen kommer varken hans beteende eller hans tilltro till polisen öka efter detta tilltag. Jag tycker att man kan förvänta sig att patrullerande poliser ska kunna hantera en sådan situation utan att omhänderta en person som hämnd.

  • Det är viktigt att upprätthålla respekt för polisen i samhället och därför måste de som inte gör det straffas.

Jag tycker att det är polisens ansvar att bevisa att de äger legitimitet snarare än andra människors ansvar att tycka om polisen. Hat mot såväl polis finns och det beror på att deras befogenheter upplevs illegitima. Många som ogillar polisen gör det inte av ren image utan har upplevt kränkande behandling från deras sida vilket måste tas på väldigt stort allvar, eftersom dessa kränkningar sker med statens våldsmonopol i ryggen.

Saker som behandlingen av göteborgskravallerna, där det i efterhand kommit fram att polisen aktivt manipulerade bevismaterial till rättegången men konsekvenserna fortfarande blev noll och intet, stärker inte direkt denna bild.

Polisen kommer inte att lyckas vinna denna tonårings gillande eller respekt genom att agera som de gjorde, han kommer på sin höjd att bli rädd och kuvad, vilket jag inte tycker är önskvärt. Om polisen vill ha respekt så bör de agera på ett sätt som gör dem värdiga just respekt, inte som barn som inte klarar av att hantera att en mer än hälften så ung person i totalt underläge skriker ”fuck the police” efter dem.

  • Men vaddå, hur skulle samhället se ut utan polis?

Jag har inte sagt att polisen ska avskaffas, men det säger sig självt att om vi ska ha ett våldsmonopol så måste det utsättas för hård granskning. Jag har till exempel för mig att det är polisen själv som granskar sitt arbete, vilket är djupt problematiskt för en instans med så stora befogenheter. Jag tror att det är väldigt farligt att acceptera agerande från representanter från våldsmonopolet bara för att man antar att de agerar moraliskt. Det är väldigt viktigt att institutioner med sådana befogenheter utsätts för mer granskning och kritik än andra, och att granskningen sker av en utomstående part. En klantig facebookuppdatering från polisen är så mycket mer än en klantig uppdatering från en privatperson.

  • Det är så jobbigt med vissa personers ogenomtänkta ”fuck the police”-attityd.

Nåja, det finns en massa attityder som är tröttsamma utan att vara straffbara. Onyanserade människor är alltid jobbiga, såväl människor som hatar polisen oavsett vad som människor som tycker att allt polisen gör är försvarbart för att de är just poliser. Jag är ideologiskt för våldsmonopol men jag blir gruvligt irriterad på människor som agerar som om polisen vore ofelbar. Poliser är också människor och gör också fel, de har ingen automatisk rätt till de befogenheter de har utan de bygger helt och hållet på att de agerar i medborgarnas intresse. Annars är våldsmonopolet inte legitimt och vi måste hitta andra lösningar.