Varför det är helt rätt att Luf utesluts från Pride.

Luf får inte vara med i Uppsala Pride. Stackare. De är såklart ledsna och kränkta på grund av detta. Pride ”måste” tydligen vara partipolitiskt obundet, verkar de tycka. Nåja, Uppsala Pride har en tydligen och uttalad vision som de har som övergripande riktlinje för arrangemanget, den går att läsa på deras hemsida och lyder enligt följande:

Uppsala Pride är en organisation som bygger på en socialistisk och queerfeministisk värdegrund. Uppsala Pride vill vara en plattform för möten, aktivism, gemenskap och förändring. Uppsala Pride vill upplösa all diskriminering och förtryck baserade på kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet.

Luf ställer sig alldeles säkert bakom att HBT-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella, men uppenbarligen har man i Uppsala Pride velat ta ställning för resten av det tänkta budskapet, det vill säga för ett i allmänhet internationalistiskt och maktkritiskt perspektiv. Vad jag har förstått så har Fp och Luf alltså uttalat sig aktivt emot Uppsala Prides vision när de offentliggjorde den. Det handlar alltså inte bara om att de inte jobbar för den utan om att de motarbetar den och vill att HBT-frågan ska ses som helt frikopplad från andra frågor rörande makt. Well, inte konstigt att de blir uteslutna om de aktivt motarbetar budskapet i festivalen.

Fick invändningen mot detta med att Fp och Luf bara velat ha en ”politisk diskussion” och att jag gör fel i att kalla det för att bråka, men jag tycker inte att det är konstigt att man som arrangör av ett evenemang är intresserad av att de som deltar inte aktivt ska motarbeta ens agenda. Det är tvärtom en mycket rimlig förutsättning i sammanhanget. Sedan kan man såklart ha en diskussion om rimligheten i denna agenda, men då får man också tåla att man kan komma att bli utesluten.

Egentligen tycker jag att det vore rimligt av Uppsala Pride att även kräva att man ska ställa sig bakom agendan. Man behöver inte hålla med om varje detalj, men att ha ett i stort maktstrukturkritiskt och internationalistiskt perspektiv tycker jag verkar som en rimligt förutsättning för deltagande i ett arrangemang med den uttrycklig agendan.

Nu har Fp tydligen bestämt sig för att anordna en liberal Prideparad, eller en Prideparad för ”alla”, alltså även de personer som ser HBT-frågan som helt isolerad och helst inte vill ta ställning emot andra maktstrukturer såsom ras och klass i samma veva. Det är väl bra att även detta urvattnade perspektiv får en parad, för alla som vill säga en totalt ickekontroversiell självklarhet. Jag tycker i alla fall att det är utmärkt att Uppsala Pride som helhet går mot ett politiskt perspektiv bortom de ickekontroversiella självklarheter som andra nöjer sig med att konstatera när det kommer till Pride. På detta sätt kan Pride föra ut ett mer kontroversiellt och djupgående politiskt budskap.

Vissa verkar tycka att Pride inte ska vara politiskt (som ofta verkar innebära partipolitiskt), det vill säga ta ställning för något utöver HBT-frågor. Det behöver det givetvis inte vara, men jag tycker att det är bra att arrangörer av vissa specifika Pridefestivaler väljer att ta ställning emot förtryck och maktstrukturer utöver HBT-frågan. Inget säger att Pride måste se ut på ett visst sätt, att arrangemanget inte får ta ställning utöver HBT. Det är naturligt att ett arrangemang utvecklas med tiden, och nu när HBT-frågor blir allt mer ickekontroversiella och självklara i de flesta politiska läger så är det kanske läge att  kampen vidare. Att även inkludera andra strukturellt förtryckta gruppers rättigheter i kampen.

Luf vill att Pride ska vara så okontroversiellt som möjligt. De vill avgränsa arrangemanget till att röra sig om ”sakfrågan”, alltså HBT-personers rättigheter. Andra förtryckta gruppers rättigheter bryr de sig inte om, uppenbarligen. De vill ha ett slätstruket budskap som fungerar i den liberala ideologin, en ide om att HBT-frågan är en isolerad fråga. Det kan man såklart tycka, men alla tycker inte det och för detta vill Uppsala Pride ta ställning. För det andra perspektivet, det som bygger på en generell ide om strukturer som förtrycker. Detta är såklart jobbigt för den som inte är intresserad av att bekämpa några andra strukturer än de som rör HBT-personer, men det är icke desto mindre ett fullständigt legitimt syfte.

Den som inte ställer upp på det kan anordna sin egen Pridefestival som inte tar ställning för något mer än att HBT-personer är okej. Visserligen ett legitimt syfte det med, men en annan analys som inte går i samklang med den man har på Uppsala Pride.

25 reaktioner till “Varför det är helt rätt att Luf utesluts från Pride.”

 1. Helt rätt. Tycker framför allt att det är tråkigt att HBTQ-rörelsen i sådanahär initiativ försöker utvecklas och gå framåt (som den feministiska rörelsen gjort, som den socialistiska rörelsen gjort, som den liberala rörelsen gjort) och man ba’ ”Nej, ni ska vara som ni alltid varit och kämpa för exakt samma saker och på exakt samma sätt som ni alltid gjort”. Jag har lyssnat på intressantare åsikter i mitt liv.

  Bra skrivet!

 2. Dom som anser att Pride inte ska vara politiska vet INGET om Prideparader till att börja med. Politik är en självklar del av den. När politik i världens används mot HBTQ-personer så är det för i helvette politiskt.
  Därför bryr jag mig inte ett dugg om alla liberaler som nu gråter blood. Meh.

  1. ”opolitisk” är en sjukt slarvig användning av ordet. man menar nog politiskt obunden, men det är ju lika galet att anta det.

 3. Jag tycker tyvärr att din grundläggande argumentation är felaktig.

  Dels så står det i Uppsala Prides egen vision att de är ”partipolitiskt obundna” – vilket genast blir tvetydigt när FI får vara med i tåget – så det är inte på de grunderna FP Uppsala och LUF uppsala uteslut.

  Vi pratar i stället om en obunden frivillig politik, en vision så stark att den har rätt att utesluta andra frihetskämpar ur paraden. Det, tycker vi är fel.

  Pride har blivit ett evenemang som går över partigränserna, som låter alla delta, som låter alla som höjer rösten mot förtryck pga HBTQ- vara med och kämpa för sin sak. Stockholm Pride, Moskva Pride eller New York-borna sommaren 1969.

  Vi i LUF anser inte att det är rimligt att dela på detta stöd, denna protest och denna kamp mot rättigheterna för HBTQ-personer. Vi anser inte heller att det är rimligt att RFSU, RFSL och Uppsala Kommun står bakom Uppsala Prides organisation.

  Som det ser ut nu, borde tåget döpas om: ”Antikapitalistisk, socialistisk, feministiskt och illrött tåg för kampen om HBTQ-rättigheter samt klassnormativ etik”

  Det hade varit ett namn som bättre passar deras syfte. PRIDE blir skamfläckat av detta beteende.

  Därför är det inte rätt, att LUF och FP blir uteslutna ur Uppsala Pride.

  1. Men alltså va? Kapitalismen och förtrycket går ju hand i hand…… både socialism och HBTQ handlar om svagare gruppers rättigheter gentemot överheten. Varför skulle Pride då vilja företräda en kapitalistisk ideologi?

   Och Pride blir inte ett dugg skamfläckat ”av detta beteende”, nu är det ju faktiskt så att alla (förutom ni då av någon anledning) redan vet att Pride är ”illrött”. Världens mest uppenbara självklarhet. Att ni ska ta upp det nu som någon slags partifråga är rent av tragiskt.

   1. Pride är inte det minsta illrött. Inte heller är det blått. Pride handlar om att stå upp mot diskriminering på grund av ovidkommande orsaker, specifikt sexuell läggning och könsuttryck, men givetvis gäller det även andra diskrimineringsgrunder såsom religion, etnicitet och så vidare. Allt detta är saker som liberaler självklart skriver under på också.

    Kapitalism är inte ett förtryck i sig och en liberalt sinnad person skriver under på dels kapitalism, dels alla människors lika rättigheter gentemot varandra. Kapitalismen ger inte någon rätt att förtrycka någon annan utan är endast ett sätt att ordna med ersättning för arbetsinsatser och så vidare på ett sätt som ger alla lika rättigheter och baseras på var och ens unika förutsättningar.

    Den enda skillnaden mellan Uppsala Pride och liberaler är just synen på kapitalism och klasskamp, vilket inte är saker som ingår i klassisk Pride-kamp. Jag är själv mer eller mindre nyliberal, och för mig är det självklart att vara engagerad i Pride, i mitt fall i Stockholm Pride, och arbeta med festivalen under hela året. Liberalism för mig innebär bland annat att bryta ner normer och låta alla människor vara sig själva, utan att de riskerar att diskrimineras för detta.

    Stockholm Pride är partipolitiskt obundet och det skulle vara en katastrof för HBTQ-communityt om detta förändrades. Det finns många liberaler som är arbetslösa, sjuka och fattiga. Det finns inget självklart i att dela socialistiska värderingar bara för att man tillhör en viss inkomstklass i samhället. Alla HBTQ-liberaler som slåss mot överheten, exempelvis statligt förtryck, förtjänar inte att uteslutas enbart för att deras förtryckare inte faller inom ramen för den socialistiska världsbilden.

    Uppsala Pride har tappat otroligt mycket anseende i ögonen på alla utom redan frälsta socialister och riskerar att skada även andra Pride-organisationers anseende genom att de kan riskera ifrågasättande av sitt oberoende genom att en annan festival hävdat att Pride skulle vara en socialistisk företeelse.

    Pride handlar om kärlek och inkluderande samt protest mot diskriminering på helt ovidkommande grunder så som vem man har sex med eller vilka kläder man har på sig. Att då exkludera någon som skriver under på dessa värderingar, enbart för att de inte delar en syn på kapitalism som långt ifrån alla HBTQ-personer skriver under på, är direkt skadligt.

    1. Jag tycker inte heller att Pride behöver vara rött eller att det vore ngt positivt om Pride överlag blev en röd rörelse. Däremot så ser jag inget problem med att en enskild festival tar ställning emot strukturellt förtryck utöver HBT-frågorna.

  2. Hur vi en vänder och vrider på det så drabbar FP’s politik HBTQ-personer. Nej att hjälpa HBTQ-personer som har bäst förutsättningar, rika, är inte att stå på vår sida. Så enkelt är det med det.

  3. Det är stor skillnad på att vara politiskt obunden och att vara partipolitiskt obunden. Socialistiskt forum är kanske det bästa exemplet på det. Evenemanget är högst politiskt, men knappast partipolitiskt bundet. Jag ser aldrig Moderaterna, Folkpartiet eller Sverigedemokraterna där, men jag ser ofta KP, FI och Vänsterpartiet. Pride har alltid varit politiskt. Det innebär inte att det alltid har varit vänster (det är en tolkningsfråga), men det har alltid varit politiskt. Att kämpa för sina rättigheter är alltid politiskt, oavsett om man gör det som kvinna, queer, proletär eller prekär.

   Som etikstuderande förvånas jag över begreppet ”klassnormativ etik”. Jag har aldrig hört det innan och det får inga träffar på Google. Om du stipulerar en betydelse kanske vi kan börja diskutera det? Som det är nu kan det lika gärna betyda enhörningar, och jag går gärna i ett tåg som gillar enhörningar.

  4. Att de är partipolitiskt obundna betyder inte att de inte kan ta ställning emot vissa partiers och förbunds åsikter, bara att de inte är bundna till ett specifikt parti. Arrangemanget går fortfarande över partigränserna, dock så exkluderas Fp och Luf pga att de motsatt sig agendan för arrangemanget. Inte så konstigt egentligen, varför skulle man vilja ha med en organisation som gör det?

 4. Det är väll inte heller så att LUF som organisation inte kämpar för alla de värdena som räknas upp ”[…] upplösa all diskriminering och förtryck baserade kön, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnisk tillhörighet, funktionalitet, ålder och sexualitet”.

  De har ju varit rätt progressiva i just de sakfrågorna, det är ju snarare arrangören som inte tycker deras sätt att uppnå de målen är ”det bästa sättet” utan tycker att man behöver t.ex avskaffa kapitalism för att komma åt vissa strukturella förtryck, medan LUF menar att det inte behövs. Uteslutandet är ju snarare för att arrangörerna inte vill få sina tillvägagångssätt ifrågasatta. De delar ju trots allt mål.

  1. Berätta gärna lite mer om Luf:s engagemang för att bekämpa klassklyftorna…

   1. Bl.a. arbetar de för helt fri invandring och migration, vilket (i synnerhet arbetskraftsinvandring) harmoniserar inkomstnivåer internationellt, för att ta ett exempel.

    1. Har aldrig hört om den effekten, men låt gå. Hur bekämpar de klassklyftorna i Sverige då?

 5. Jeg skal indrømme, at jeg ved lige præcis ingenting om de svenske HBTQ bevægelser, men jeg synes faktisk, at det her lyder lidt uheldigt. ”Pride” som begreb er så nært koblet til HBTQ, at når man samtidig gør det til en ideologisk markering, risikerer man at give det indtryk, at alle HBTQ-personer er socialister.

  1. Det är de såklart inte, men alla inom HBTQ bör alltid ha med sig att om det inte varit för socialisterna (liberalerna då stod till vänster om dagens sossar, men å andra sidan, vilka gör inte det?) hade de fortfarande varit klassade som sjuka.

   1. Tycker inte man behöver tänka så nödvändigtvis. Även om socialismen ligger till grund för stora delar av frigörelsen så betyder inte det att den är den viktigaste kraften idag.

 6. Att supporta HBT-personer och lyfta HBT-frågor utan andra kritisera andra maktstrukturer är väl ändå inte en ”totalt ickekontroversiell självklarhet”?

  Det känns som om frågan kokar ner till att man inte Uppsala använder Pridebegreppet på ett sätt som ingen känner ingen från någon annan stans. Om festivalen hette något annat skulle ingen resa några krav på bredd, och LUF skulle inte vara så angelägna om att vara med.

  Ingen ifrågasätter att vänsterfeminister behöver lyfta frågor som inte liberaler gör. Men man kanske kan låta just Pride-begreppet stå för den bredare enigheten? Den är också viktig.

  1. Det är klart att det finns många områden där HBT-frågor och perspektiv är eftersatta med Pride är relativt okontroversiellt inom svensk politik. Men du har rätt, jag överdrev i min formulering. Jag menar inte att det är oviktigt för det, men jag har inget emot att det radikaliseras på sina håll. Jag skulle tycka att et var deppigt om alla pride-parader gjorde det, men ser inget problem med att man valt den vinkeln på arrangemanget i en enskild stad.

 7. Som jag uttryckte det på Facebook så är inte problemet att en socialistisk festival inte vill ha LUF som officiella deltagare. Frågan har fått helt fel fokus. Problemet är att den inte heter Uppsala Socialistisk Pride precis som att anarkisterna i Stockholm kallar sitt Pridefirande för Anarchopride. Om festivalen döps om anser jag att det inte finns något att diskutera. Pride hävdar jag att det handlar om att människor samlas med den gemensamma nämnaren att de är HBTQA-personer, ingenting annat. För mig är det pluralistiska samhället viktigast, vilket är motsatsen till det samhälle SD vill ha.

  1. Fattar inte vad Sd har med saken att göra, men jaja. Din poäng är valid, absolut. Får ta detta i åtanke.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *