Ask.fm om liberalfeminism.

Fick denna fråga på Ask.fm som jag tänkte att jag kunde svara på här också.

Vad är din åsikt om liberalfeminism? Hur skiljer den sig från tex radikalfeminismen, marxist feminism osv? Förlåt för dum fråga men jag hittar bara avancerade grejer på nätet och jag är något av en nybörjare

Min uppfattning om liberalfeminism är att den ofta går ut på att kvinnor ska vara juridiskt jämställda med män, men i ett samhälle där det är uppnått har liberalfeminismen inga tydliga politiska visioner. Men eftersom könsmaktsordningen uppenbarligen finns kvar så finns det också liberalfeminister som generellt brukar ha ett ganska förvirrat synsätt på hur det här med strukturer fungerar. Liberalfeminism handlar mycket om att kvinnor ska anpassa sig mer efter manliga normer, ta mer plats och så vidare, göra ”rätt” val och på det stora hela ta ansvar för sin egen personliga underordning. Helt enkelt sätta mannen som norm och säga åt kvinnor att göra så som män gör för att kunna ta den plats i samhället som män tar. Att beteenden uppfattas annorlunda beroende på om en man eller kvinna står för det verkar liberalfeministen inte tänka på.

Jag tycker det är en ganska dålig idé, dels eftersom jag inte tror att det fungerar för att utjämna könsmaktsordningen men också för att jag skulle tycka det var sjukt ofett med ett samhälle där kvinnor var mer som män. Mitt syfte med feminism är inte framförallt att alla ska ha det lika utan att vi ska få det bättre, och jag tror att maskulinitet är någonting oerhört destruktivt. Därför vill jag inte uppmuntra kvinnor till att vara mer som män.

Ett annat problem med liberalfeminism är också att den sällan tar hänsyn till andra strukturer som jag anser relevanta, som till exempel klass. Detta kan leda till att kvinnorna som hamnar i fokus i det liberalfeministiska hamnar på privilegierade, alltså typ kvinnliga chefer eller liknande. En typiskt liberalfeministisk reform är till exempel RUT-avdraget som gör att privilegierade kvinnor kan köpa sig fria från visst hemarbete, men som inte ruckar arbetsfördelningen i samhället i stort eftersom det ofta är lågavlönade kvinnor som får göra jobbet istället. Samma sak gäller för vinstdrivande företag i välfärden som ofta försvaras med att kvinnor i högre grad driver sådana (om det stämmer eller inte har jag ingen aning om) och att kvinnor också ska ha rätt att göra vinster och så vidare och så vidare.

Jag tycker att liberalfeminism generellt är ganska ologisk och ovisionär och det är inga jag ser som mina politiska allierade.

2 reaktioner till “Ask.fm om liberalfeminism.”

  1. Jag tänker att en annan konsekvens av att privilegierade kvinnor kan köpa sig fria från hemarbete (som detta fall med Rut-avdraget) är att det allt som oftast är någon annan kvinna som får göra hemarbetet ändå. Ur ett globalt perspektiv har detta lett till att kvinnor från länder där det är svårt att hitta arbete med tillräckligt bra lön (eller arbete för kvinnor i huvud taget) – reser till dessa länder (tex Sverige, Storbritannien, USA) där de privilegierade kvinnorna kan köpa sig fria från hemarbetet – för att göra, dessa så kallat, privilegierade kvinnors hemarbete. Jag skulle vilja påstå att mycket av liberalfeminismens bristande strukturanalys har varit en bidragande faktor till att kapitalismen och patriarkatet har kunnat utvidga sitt rasifierade kvinnoförtryck. Jag skulle också vilja påstå att liberalfeminismen således är ett patriarkalt påhitt – just för att lura (oftast vita) kvinnor att de har fått jämställdhet och frihet – fast att förtrycket globalt egentligen intensifierats. Det vill säga att jag uppfattar det som att liberalfeminister (som oftast är vita) verkar tycka att det är soft att de kan ha sin så kallade ”frihet” på bekostnad av icke-vita kvinnor. Och detta är ju helt genomvidrigt. Men jag vill verkligen poängtera att detta i grund och botten är patriarkatet och kapitalismens fel och liberalfeminismen mer är som något slags verktyg patriarkatet och kapitalismen använder för att kvinnor (oftast vita) inte ska känna sig så pass förtryckta att de vill göra revolution.

    1. Det jag menar när jag skriver ”lura” och ”påhitt” är väl framförallt för att det är så det känns i mig, just för att jag själv är en vit feminist och i början när jag var feminist så var det mycket med liberalfeminismen som jag attraherade av. Men nu när jag lärt mig mer om strukturer så har jag insett att jag inte vill vara del av en kamp som bygger på att min frihet ska ske på bekostnad av någon annan. Samtidigt som att det faktiskt är så att min faktiska frihet idag (pga är vit kvinna) är på bekostnad av många icke-vita kvinnor (och även icke-vita män). Jag tycker det är viktigt att se hur rasism är en avgörande strategi för att patriarkatet och kapitalismen ska kunna upprätthålla förtrycket – och det jag ville poängtera är att jag upplever det som att liberalfeminismen missar denna livsavgörande detalj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *