Ineffektiv övervakning.

Jag tycker att denna artikel om fransmannen som sköt en massa barn på en judisk skola är läsvärd. Det handlar om det här med övervakning som ett sätt att bekämpa terror och tar upp just det här med att även om man känner till vilka personer som kan vara riskelement, vilket man gjorde i Merahs fall, så är det jävligt svårt att ha en tillfredsställande kontroll som hindrar att saker som dessa sker.

Min personliga slutsats är väl att det är ganska mycket tomt prat när fall som dessa används som ett skäl till att öka övervakningen av så kallat vanligt folk. En säkerhetspolis som gör sitt jobb ska kunna och kan också avgöra vilka personer och grupper som faktiskt utgör en risk och kan bedriva spaningsarbete där. Jag ser inget fel i att man bedriver sådant även på internet genom att hänga på extremistiska forum och då vidare. Det måste ju vara oändligt mycket mer effektivt än att övervaka folk i allmänhet i högre grad, inte sant?

Att ha perfekt säkerhet är i princip en omöjlighet. Då måste man, som sägs i artikeln, sitta inne i personens hjärna. Den övervakning som finns idag kommer aldrig att kunna leda till en perfekt brottsbekämpning.

Jag är inte ens sån där typ som tycker att övervakning är fel oavsett vinsterna som det kan leda till. Jag tycker till exempel att det är fullt legitimt att övervaka personer som av olika skäl bedöms vara riskfyllda. Om det faktiskt hade varit möjligt att uppnå en högre säkerhet genom en mer omfattande övervakning så hade jag kunnat tänka mig att överväga saken men faktum är att den ökade övervakning som sker i terrorbekämpningens namn inte kommer att var effektiv. Polisen har rean befogenheter för att avlyssna och infiltrera personer och kretsar man anser riskfyllda och det tycker jag att de ska ha också, däremot anser jag inte ett hela befolkningen i stort bör anses vara en sådan.

Jag skulle tycka att det var väldigt intressant att se någon slags statistik på hur många av de terrorattentat som begåtts där gärningsmannen varit känd av polisen sedan innan, det skulle nog kunna ge ett visst perspektiv på övervakningshetsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *