När alla åsikter inte får uttryckas.

Intressant artikel om hur polisen behandlade närvaron av planka.nu på Ung08-festivalen. Sl är ju som bekant med och arrangerar det hela, och närvarade även inne på festivalområdet med ett Dj-bås, idévägg och lita annat populistiskt plock. Planka.nu delade ut sitt material, jag antar bredvid Sl:s tält. De blev efter ett tag bortkörda med motivationen att ”övriga aktörer som redan befann sig där uppfattade dem som störande” vilket givetvis är ett föga förvånande agerande från ett företag som Sl som givetvis inte vill att någon ska ifrågasätta deras politiska propaganda till ungdomarna.

Ett band valde att ge Planka.nu stöd på scenen, varpå de blev avbrutna och det blev sagt till dem att de aldrig mer skulle få spela där. Att det kan vara så provokativt att uttrycka en politisk åsikt på scen…

Vad som dock gör mig mest bestört är att även ungdomarna som bar planka.nus pins, alltså personer som över huvud taget inte var med i själva arrangemanget utan som bara tog emot en pin med ett politiskt budskap de (får man anta) sympatiserade med. Det är tydligen nog för att man ska anses vara en störare av ”ordning”.

På det stora hela så tror jag dock bara att Sl missgynnas av detta. Deras försök att vara ”inne” hjälper nog föga i förhållande till den verklighet som många av ungdomarna som gästar ung08 troligen får erfara i tunnelbanan, det vill säga väktar- och spärrvåld och ständigt stigande priser. Det klingar än mer falskt när de använder sitt inflytande som skattefinansierade sponsorer för att tysta ner politiska åsikter som inte går ihop med deras. Ungdomarna går väl till deras jävla dj-bås ty de har väl ingen annanstans att ta vägen, men jag tror att de flesta är förmögna att upptäcka denna diskrepans mellan vad man utger sig för att vara och vad man verkligen är.

2 reaktioner till “När alla åsikter inte får uttryckas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *