Helt enkelt företagsdiskriminering.

Detta citat ur en intervju med Carl Bildt är ju fantastiskt. På frågan varför ”jakten på honom”, det vill säga att vissa personer är upprörda på grund av hans eventuella inblandning i folkmord i Etiopien och hans avsaknad av ansvarstagande när några journalister åkte fast då de utforskade hans affärer i området, fortsätter trots att han alltså enligt honom själv står utan skuld så svarar han.

– Svårt att dra allt över en kam. Men bland vissa finns det nästan ett hat mot företagande.

Han har löst gåtan! Anledningen till att folk är arga är alltså inte att Carl Bildt, som alltså är Sveriges utrikesminister, har kontakter i ett företag som har bettet sig som skit i ett annat land och dessutom satt i styrelsen när vissa av dessa saker skedde. Det handlar inte heller om att han tyckte att journalisterna som åkt fast för att de granskat dessa affärer mer eller mindre fick ”skylla sig själva”. Nej, det är en fråga om att det finns ett ”hat mot företag”. Kanske är företagen, och således också Bildt själv som ju har haft samröre med sådana, rentav diskriminerade? I dagens samhälle kan man ju knappt yttra ordet ”egenföretagare” utan att folk ryggar tillbaka! Stackare!

Demonstrera.

Jag har en uppmaning till alla som befinner sig i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg eller Borås: imorgon hålls det demonstrationer emot Carl Bildt där hans lämplighet som utrikesminister ifrågasätts. Anledning är väl framförallt hans samröre med Lundin petroleum och hanteringen av de två svenska journalister som sitter fängslade i Etiopien för att de åkte olovligt in i landet för att göra ett reportage om just det företaget.

Oavsett om Carl Bildt verkligen har gjort mindre än han kunnat för att rädda sitt eget skinn så krävs det en förklaring. Det anstår sig inte en utrikesminister att ha skumma kopplingar och sedan dessutom vägra besvara kritik och frågor.

Vi är medvetna om att demonstrationer kommer att äga rum. De verkar dock i mångt och mycket  bygga på missuppfattningar och felaktigheter.

Men dåså. Berätta hur det ligger till istället då. För det är väl inte så konstigt att det sprids ”felaktigheter” när vi har en utrikesminister som trots påtryckningar vägrar kommentera det som skett.