Mer om ekologisk mat.

Rörande det här med att handla ekologiskt. Det är många som har tankar och idéer om vad en borde och inte borde prioritera/prioritera bort. Vissa prata om att de minsann handlar ekologiskt trots att de lever på si och så lite pengar och så vidare. Inför detta känner jag väldigt mycket ”kul för dig”. Jag tycker att det är orimligt att kräva att andra människor ska göra prioriteringen att lägga sina sista slantar på ekologisk mat istället för att göra något kul.

Det är samma sak med politiskt arbete. Det finns en massa människor som har heltidsjobb, familj och ÄNDÅ tar sig tid för att syssla med olika former av aktivism. Detta är såklart jättebra men det är ingenting en kan förvänta sig av alla. Och ja, jag ser på feministiska livsstilsval på samma vis. Att till exempel välja bort sin heteromonogama relation, vänner eller familj på grund av sina värderingar är något som många gör, men ingenting en kan förvänta sig av alla.

Alla kan och kommer inte att prioritera ekologisk mat, och det är faktiskt helt okej. Lösningen ligger inte på individnivå utan på samhällsnivå.

Politisk förändring kommer sig inte av att enskilda individer anstränger sig mer, utan av att det skapas möjligheter för att leva på ett annat sätt. I klimatfrågan måste det skapas möjligheter för att leva hållbart. Det är i första hand en politisk fråga, alltså en samhällsfråga. Det handlar inte om att enskilda individer ska välja eller inte välja ekologiskt.

Jag ser den moralism som finns kring frågan om ekologisk mat som oerhört kontraproduktiv. Jag ser det som ett sätt att individualisera en politisk fråga och få människor som är engagerade i en väldigt viktig fråga att fokusera på sin personliga livsstil snarare än det samhälle de lever i. Jag tror helt enkelt inte att det är en lösning på någonting att enskilda börjar välja ekologisk mat, och därför ser jag det som något väldigt negativt när typ miljöorganisationer lyfter fram det som om det vore någon slags lösning, något som alla människor bör och kan engagera sig i.

Jag har inget emot att vissa handlar ekologisk mat, men jag tycker inte att de är några jävla miljöhjältar för den sakens skull. Jag tror att till exempel antikapitalistiskt engagemang är bra mycket viktigare för miljön på lång sikt, och jag väljer hellre att lägga min tid, min kraft, mina pengar på sådant än på att köpa rätt slags mjölk eller vad det nu kan röra sig om.

Jag skulle önska att miljöorganisationer kunde lägga mer fokus vid hur vi kan och bör förändra samhället i stort istället för enskilda individers livsval. För det är ju faktiskt på produktionen vi borde kolla istället för på vad som landar i matkorgen. Vem är det som tjänar på miljöförstöringen, vilka intressen är det som driver den framåt? Jag tror att en ökad medvetenhet kring detta skulle göra mer för miljön är uppfordrande listor om att alla har råd att prioritera ekologiskt.