Faser.

När folk tycker att ungdomar går igenom ”faser” blir jag ledsen. Jag kommer ihåg när jag var en debattglad nyliberal och vuxna i min omgivning tyckte att det var en fas, både mina åsikter och mitt engagemang. I det första fallet hade de förvisso alldeles rätt men helt fel i det andra; mitt politiska engagemang har bara växt sig större med tiden (något som förvisso kan komma att avta, men jag tror inte det). Oavsett så tycker jag att det är så respektlöst att svara på ungdomars olika känslo- och åsiktsyttringar med att det ”bara” är en fas. Vuxna går väl för helvete också igenom faser?

Lika lite som jag skulle säga till en vuxen person att ”det går över” eller att det är en ”fas” när hen yttrar ett intresse eller en känsla så skulle jag säga det till en ungdom.

Det är tröttsamt att ungdomars intressen och val ständigt nedvärderas i samhällsdebatten. Extra illa är det när ungdomsfrågor blir nedvärderade politiskt eftersom ungdomars protester viftas bort som ”faser”.

Det händer ofta att jag tänker att en person tycker på ett visst sätt för att hen helt enkelt är för ung för att ha insett vissa saker, men jag skulle aldrig säga det till en person. Som äldre och klokare anstår det sig inte att ägna sig åt den typen av omogna härskartekniker.