Fotoförbud i tunnelbanan.

En annan sak jag tänkte på apropå filmen med kontrollanterna som överfaller en kvinna är det här med att filma i tunnelbanan. Enligt MTR är det tydligen förbjudet att filma, fotografera och spela in ljud inom tunnelbanans område:

TV-inspelningar, filminspelningar, fotografering eller liknande inom tunnelbanans område får endast ske efter tillstånd av MTR Stockholm.

Detta tycker jag är väldigt märkligt med tanke på att tunnelbanan, även om den för närvarande är i MTR:s regi, faktiskt är statlig egendom som är menad att vara till nytta för folket. Att det förekommer lagöverträdelser av personer som verkar inom tunnelbana är ett faktum och detta måste övervakas. Jag tycker tunnelbanan ska ses som allmän plats i det här avseendet, det är helt enkelt en för viktig plats för att man inte ska kunna bevaka poliser, väktare och kontrollanter där. Idag kan väldigt många dokumentera händelseförlopp med sina mobiler och just i fallet tunnelbanan kan det verkligen leda till något bra, alltså att befogenhetsöverskridande kan ledas i bevis och uppmärksammas. Det är otroligt viktigt att vi får använda de instrument vi faktiskt har för att säkra att allmänintresset värnas och väktarkåren bevakas.

Hur ett fotoförbud i tunnelbanan kan anses motiverat förstår jag inte. Få platser är väl så otroligt opräglade av att människor är i intima situationer. Detta handlar uppenbarligen inte om omsorg för resenärerna utan snarare om att kunna avbryta fotograferande och filmande när det inte passar.

Jag undrar även hur mycket detta egentligen betyder rent juridiskt. Jag har aldrig hört om ett enda fall där denna bestämmelse har tillämpats. Minns ni personen som hade filmat några väktare på tunnelbanan med sin kamera och fick sin film förstörd av dem? Det fallet gick ju till domstol och ingenstans sades det något om att han saknade rätt att filma på tunnelbanans område.

Om det är så att förbudet saknar någon slags juridisk tyngd men det ändå skrivs ut på sidan tycker jag att det är skamligt. Företag som sköter så viktiga samhällsnäringar ska inte låtsas att det har befogenheter för att sätta upp förbud som de egentligen saknar, det är bara oseriöst.